КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

 

Образец ИП (Недвижен и движен имот наменет за продажба) - 31.10.2019

 

Дирекција за управување со имот

Тел. (02) 3295 280

Факс. (02) 3295 455

Општина/Град Подвижен/Недвижен имот