Кредитни картички

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

VISA GOLD - Кредитна картичка

 

За поднесување барање преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 

Со Visa Gold кредитната картичка уживајте во слободата на која сте навикнати, а светот ќе го препознае вашиот премиум статус и ќе биде подостапен од кога и да е.

 

 

 

 

КРАТОК ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Visa Gold кредитната картичка за Стопанска банка е наменета за клиентите со високи месечни примања и/или посебен општествен статус. Предуслов за добивање на картичката се годишни нето примања од минимум 480.000 денари или висок износ на штедни влогови во Банката. Покрај препознатливиот премиум статус, корисниците на оваа картичка добиваат и премиум услови со кредитен лимит до 600.000 денари и 50 дена грејс период (најдолг грејс период на пазарот).

 

Visa Gold кредитната картичка на Стопанска банка, обезбедува потврда на Вашиот општествен статус кој се препознава при секоја употреба на картичката во продажната мрежа во Република Северна Македонија или странство.

 

Visa Gold кредитната картичка е дел од Golden Club, што претставува пакет на поволности кои ги добиваат корисниците на златни картички на Стопанска банка (дебитни и кредитни). Имено покрај одличните и ненадминати функционални карактеристики на кредитната Visa Gold картичка на Стопанска банка, корисниците ги добиваат пакетот на Golden Club поволности, попусти и ексклузивни бенефиции. Повеќе на goldenclub.stb.com.mk 

 

Дополнително, најголемата меѓународна платежна организација Visa Int. обезбедува посебен пакет на меѓународни попусти и поволности достапни за увид преку следниот линк: http://www.visapremium.com/

Visa Gold кредитната картичка е вашата VIP влезница во ексклузивниот клуб на корисници на премиум картички.

 

Стопанска банка АД - Скопје, како општествено одговорна банка, продолжува и со Хуманитарниот Програм, во кој учествуваат сите корисници на VISA Gold кредитните картички. Имено, без никаков дополнителен трошок за корисниците, со секоја трансакција направена со Вашата VISA Gold картичка, Банката донира во хуманитарни цели. Односно, со секоја трансакција во износ до 5.000 МКД, Банката издвојува 5 МКД за хуманитарни цели, додека пак со секоја трансакција на споменатиот износ овозможувате донација од 10 МКД. Со користењето на картичката, не само што добивате најдолг грејс период (до 50 дена), уживате во премиум статусот и поволностите кои ги нуди, туку и го зголемувате Вашиот придонес кон заедницата.

Изборот на донацијата од собраните средства ќе биде направен во соработка со корисниците на VISA Gold картичките во текот на годината.


КОМПАРАТИВНИ ВРЕДНОСТИ

- Moжност за плаќање до 36 месечни рати БЕЗ КАМАТА

- Кредитните и дебитните картички на Стопанска Банка го поседуваат 3D Secure стандардот (VbV и MC SecureCode) кој озвозможува извршување на интернет трансакции со високо ниво на безбедност насекаде во светот.

- Можност за минимално месечно плаќање само 3% од вкупниот долг Бескаматен грејс период до 50 дена за плаќање во трговија при целосно подмирување на долгот

- Без провизија при плаќање во трговската мрежа

- Најповолни услови за подигнување на готовина од банкомати и шалтери на Стопанска банка Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница

- Брза и едноставна процедура на аплицирање во Филијалите на СБ

- Користење на картичката Meѓународна кредитна картичка, за користење во земјата и во странство за: Плаќање во трговија Подигање на готовина на банкомати и шалтери

- Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена со важност од 365 дена

- Наградна играБиди VISA милионер“ до 31.12. Дознајте повеќе.

 

 VISA GOLD Cash Back Програма

- И оваа година Стопанска банка на корисниците на Visa Gold кредитните картички им доделува месечен CASH BACK (враќање на готовина) во висина од 1% од прометот направен во трговската мрежа. CASH BACK програмата ја вклучува секоја трансакција која е направена на продажно место во државата и во странство, како и сите трансакции направени на домашни и странски интернет страници. Единствен предуслов за добивање на CASH BACK е секој месец прометот во трговија да изнесува најмалку 12.500 МКД, односно минимален CASH BACK од 125 МКД.

Готовинските трансакции на банкомати или во филијали не се дел од пресметката на месечниот CASH BACK.

Максимален CASH BACK во текот на еден месец изнесува 2.500МКД.

CASH BACK програмата за Visa Gold кредитните картички е со важност до крајот на 2019 година.


ВАЛУТА
МКД (денарски кредитен лимит)
 
КРЕДИТЕН ЛИМИТ
- Максимум 600.000 денари во зависност од примањата (максимум до 5 плати)
 
ПЕРИОД НА ВАЖНОСТ
- 2 години за првото издавање
- 3 години при обновување на картичката

 

КОРИСТЕЊЕ НА КАРТИЧКАТА- ЛИМИТИ И ОСЛОБОДУВАЊА

- Максимален износ по трансакција во трговија во државата и странство во износ од 250.000 денари

- Кумулативен износ на трансакции во текот на еден месец во трговија во државата и странство во износ од 600.000 денари

- Дневен лимит за подигнување на готовина од банкомати во износ од 30.000 денари во државата и странство

- Доколку имате потреба од износ на средства кој што ги надминува лимитите, истите може времено да се подигнат согласно вашите потреби со јавување во 24/7 контакт центарот на Стопанска банка на 3100-109

 

 КАМАТНИ СТАПКИ

- 9,23% - за клиенти што платата ја примаат или ќе почнат да ја примаат во Стопанска банка АД – Скопје

- 10,25% - за клиенти што платата ја примаат преку друга банка

Каматата се пресметува само за искористениот износ

- 0% каматна стапка на трансакциите на рати без камата (се додека ратите не доспеат за плаќање)

 

ГОДИШНО ЧЛЕНСТВО
Бесплатна VISA Gold кредитна картичка за првата година за основната и до 2 дополнителни картички за сите клиенти.

СБ ексклузив клиентите добиваат ослободување годишната членарина

По истекот на првата година, сите клиенти добиваат можност за целосно или делумно ослободуваше од трошокот за членарина, во зависност од обемот на користење на картичката и/или останатите прозиводи на Стопанска банка.

Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 45 дена во отплатата на месечните минимални обврски, банката ќе наплати 1500 МКД годишна членарина (1000 МКД за секоја од дополнителните картички).

Сите останати клиенти се квалификуваат за некои од следниве основи за попусти во годишната членарина:


0 МКД односно целосно ослободување од годишната членарина добиваат корисниците кои исполнуваат било кој од следниве услови (попусти):

- Годишен промет од мин. 90.000 МКД направен со основната или дополнителните картички во трговската мрежа во земјата или странство (вклучително и интернет прометот)

- Корисник на станбен кредит или кредит со обезбедување од СБ

- Картичката е издадена врз основа на залог депозит

- Корисникот на картичката е СБ ексклузив клиент

395 МКД членарина за клиентите кои примаат пензија во СБ и се корисници на сервисот за електронска (e-mail) достава на месечните прегледи за картичката

595 МКД членарина за клиентите кои примаат пензија во СБ, а месечните прегледи ги добиваат по пошта

695 МКД членарина за клиентите со или без плата во СБ и се корисници на сервисот за електронска (e-mail) достава на месечните прегледи за картичката

895 МКД членарина за клиентите со или без плата во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта


ПРОВИЗИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ ГОТОВИНА

Подигање на готовина од шалтери и банкомати (АТМ-и) на Стопанска банка АД - Скопје
Подигање готовина од АТМ-и и шалтери на други банки во земјата и странство
Од шалтери на СБ Од банкомати (АТМ-и) на СБ 100 денари + 3% од износот на трансакцијата
5% (но не помалку од 100 денари)

•  2% од износот на трансакцијата но не помалку од 

100 денари

 

КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ

Visa Gold кредитната картичка може да се користи на домашни и на странски интернет сајтови за извршување e-трговија со високо ниво на безбедност.


НАЧИН НА ОТПЛАТА
За сите кои платата/пензијата ја земаат преку СБ, или имаат тековна сметка во Стопанска банка:

- Можност за воспоставување на траен налог од тековната сметка за безгрижна отплата
- Можност за плаќање преку i-bank услугите на СБ
- Минимален износ за плаќање 3% - од искористениот износ на сите доспеани трансакции направени со картичката + пресметаната камата
 

МОЖНОСТ ЗА КУПУВАЊЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА
- Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 трговци партнери на Стопанска банка (Нептун, Техномаркет, АМЦ, Пеко, Студио модерна, СЕТ, Симпо и многу други)
- Можност за купување на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 24, 36 и 48 рати во зависност од договорот со трговецот
- Вкупниот износ на трансакцијата на рати треба да е во рамки на кредитниот лимит што е на располагање, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од достасаната рата 

- Важи само кај тие трговци што склучиле Договор за соработка со СБ за плаќање на рати без камата (преземајќи го трошокот за каматата на клиентите). 

 

РОК НА ПЛАЌАЊЕ
20 дена од денот на завршувањето на месечниот кредитен циклус на картичката

КРЕДИТНИ КРИТЕРИУИМИ
- Физички лица, Државјани на Р. Северна Македонија
- Возраст од 20 до 67 години на денот на поднесување на барањето за кредитна картичка
- Минимални месечни примања од 40.000 денари

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
- Пополнета апликација

- За клиенти кои земаат плата/пензија во СБ, извод од трансакциска сметка за последните три месеци и важечка лична карта
- За клиенти што не земаат плата во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените кои платата не ја примаат во СБ и работат во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последниот месец.

- Друга документација по барање на банката.

 

ИНФОРМАЦИИ

Обратете се во Контакт Центарот на Стопанска банка 02/3100-109 во било кое време во денот 24/7 за информација во врска со картичката, како и за сите случаи на губење или кражба на картичката.

 

АПЛИЦИРАЊЕ
- Аплицирајте онлајн тука.

- Аплицирајте телефонски на 15 110

- Аплицирајте во најблиската филијала, со отпечатена и пополнета апликација

 

КАРАКТЕРИСТИКИ

За интегриран преглед на карактеристиките на Visa Gold кредитната картичка притиснете тука

 

Во пакет со барањето за платежна картичка поврзано е бесплатно патничко осигурување кое има годишна важност а се издава на носителот на кредитната картичка, на неговор барање. За оваа цел Банката издава полиса од Кроација Осигурување – Неживот, како нејзин овластен застапник во класите на неживотно осигурување