header image header image

VISA Gold

За производот

ПРОМОТИВНО

Дозволи си повеќе со VISA GOLD картичка! 5,5% до крајот на годината

Побрзајте и поднесете барање за нова VISA GOLD кредитна картичка до крајот на 2020 и добијте промотивна годишна каматна стапка од 5,5% за сите купувања до крајот на 2020г. Побрзајте и заштедете со кредитните картички од Стопанска банка АД – Скопје!

Известување!

Ве известуваме дека во периодот од 01.04.2020 до 30.09.2020 г. за сите корисници задолжителниот минимален месечен износ за плаќање по кредитната картичка ќе изнесува 0 (нула) денари за обврските во рамките на Вашиот кредитен лимит. Оваа промена е значајна за голем дел од клиентите, но Банката апелира клиентите кои се со можност за уплата тоа да го направат на износ кој им одговара, при што уплатата ќе биде веднаш раскнижена со соодветно намалување на долгот.

За клиенти кои што имаат издадена картичка по 01.04.2020- Ве известуваме дека задолжителниот минимален износ за плаќање на кредитната картичка ќе изнесува 3% од искористениот кредитен лимит и клиентите ќе имаат обврска да ја направат уплатата согласно рокот за плаќање


 • Меѓународна бесконтактна кредитна картичка поврзана со денарска сметка
 • Можност за трансакции на до 36 рати без камата
 • Месечна отплата на 3% од вкупниот долг
 • Бесплатен грејс период од 50 дена при целосно подмирување на долгот
 • Максимален кредитен лимит од 600.000 денари, во зависност од примањата на клиентот
 • Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена со важност од 365 дена
 • Брза и едноставна процедура за аплицирање во филијалите на СБ, на телефон 15-110 или на линкот mk
 • Дел од Golden Club- пакет поволности и попусти за корисниците на Visa Gold картичката кај трговците на СБ
 • Меѓународни попусти и поволности на http://www.visapremium.com/
 • Visa Gold Cash Back програма- добивате поврат од 1% на потрошениот износ со минимум промет од 12.500 денари во текот на еден месец

Користење на картичката

 • Плаќање во трговската мрежа без провизија
 • Следење и управување со сметката преку сервисот за електронско банкарство на СБ
 • Подигнување на готовина од банкомати и шалтери по најповолни услови
 • Овозможена за користење во државата и во странство
 • Овозможена за плаќање преку интернет со највисоко ниво на заштита со 3D-Secure стандард за БЕЗБЕДНИ купувања
 • Бесконтактни плаќање без внесување на пин до 2.000 денари во трговската мрежа

Лимити

 • Максимален износ по трансакција во трговија во државата и странство во износ од 250.000 денари
 • Кумулативен износ на трансакции во текот на еден месец во трговија во државата и странство во износ од 600.000 денари
 • Дневен лимит за подигнување на готовина од банкомати во износ од 30.000 денари во државата и во странство
 • За подигнување на лимитите треба да се обратите во контакт центарот на 3100-109.

 

Ценовни услови

Каматни стапки

 • 8.55% променлива за клиенти со плата/пензија во СБ
 • 9.50% променлива за други клиенти.
 • 0% камата за трансакциите на рати без камата кај трговските партнери на СБ
 • Каматата се пресметува само на искористениот износ
 • Рефинансирање на долг од кредитни картички и кредитни картички од други банки се прави по наведените каматни стапки во зависност на категоријата на клиентот

Членарина

 • Бесплатна за првата година
 • Бесплатна за сите СБ Ексклузив клиенти
 • 0 денари членарина
  • со остварен промет од 90.000 денари во трговија во текот на една година
  • Корисник на станбен кредит или кредит со обезбедување од СБ
  • Картичката е издадена врз основа на залог на депозит
 • 395 денари членарина за клиенти што примаат пензија во СБ и корисници на сервисот за достава на месечните извештаи за картичката преку електронска пошта
 • 595 денари членарина за клиенти што примаат пензија во СБ и месечните извештаи за картичката ги добиваат по пошта
 • 695 денари членарина за клиенти што ја примаат или не ја примаат платата во СБ и се корисници на сервисот за достава на месечните извештаи за картичката преку електронска пошта
 • 895 денари членарина за клиенти што ја примаат или не ја примаат платата во СБ и ги добиваат месечните извештаи за картичката по пошта
 • Без трошок за изработка на дополнителна картичка.

Провизии и други надоместоци

 • За подигање на готовина од банкоматите на СБ се задолжува денарската сметка за 2% но не помалку од 100 МКД од износот на трансакцијата
 • За подигање на готовина на шалтер на СБ се задолжува денарската сметка за 5% но не помалку од 100 МКД од износот на трансакцијата
 • За подигање на готовина од банкоматите и шалтери на други банки во Р.Северна Македонија и во странство денарската сметка се задолжува со провизија од 100 МКД + 3% од подигнатиот износ.
 • За одземена картичка од банкомат во странство се задолжува денарската сметка со трошок од 1.000 МКД
 • Издавање на нов ПИН изнесува 150 МКД
 • Трошокот за изработка на нова, доколку старата картичка е оштетена изгубена или украдена изнесува 300 МКД
 • Трошокот за изработка на нова картичка при промена на презиме или име изнесува 150 МКД

Критериуми и документи

Кредитни критериуми

 • Физички лица државјани на Република Северна Македонија
 • Возраст на корисникот- од 20 до 67 години на денот на аплицирање
 • Минимални примања од 40.000 денари

Потребни документи

 • Лично пополнета и потпишано барање за Visa Gold кредитна картичка
 • Важечка лична карта
 • За клиенти што примаат плата/пензија преку СБ
  • извод од трансакциска сметка од последните 3 месеци
 • За клиенти што не примаат плата/пензија
  • Потврда за редовно вработување не постара од 30 дена, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот
  • По потреба и друга документација за доказ за висина на месечни примања

Апликација

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на