header image header image

За депозитите

Општи информации

Стопанска банка располага со голема палета на депозитни производи и една од најголемите банки по основ на орочени средства, во државата. Одберете депозитен производ кој најмногу ви одговара на вашиот финансиски план и орочете ги средствата во СБ.

За повеќе инфо околу производите може да се информирате на следните линкови: 

Депозити по видување

Орочени депозити

 

 

Каматни стапки

Каматни стапки за депозитите на население:

Депозити население

Модел за утврдување 01.10.2017

Модел за утврдување 01.08.2018

 

 

 

 

Најчесто поставувани прашања

Орочувањето на средства се врши во филијалите на СБ. Средствата се орочуваат на одреден период време за кое се пресметува камата согласно истакнатите каматни стапки на Банката. За отворање на депозит на малолетно лице (до навршување полнолетност од 18 години) барањето го искажува законскиот застапник или друго лице.
СБ пресметува и плаќа камата на депозитите на физички лица, по видување и орочени, со примена на каматни стапки утврдени со Одлука на КУАП. Камата се пресметува од денот на уплатата до денот на исплатата. Каматата се пресметува месечно и се исплаќа месечно освен за депозитите за кои е утврдено исплата на камата по истек на рокот на орочување, ако е договорено декурзивно пресметување на каматата (Евробонус, Премиум), или однапред, ако е договорено антиципативно пресметување и плаќање на каматата. (Евробонус)
Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на