header image header image

VISA Vero

За производот

Предности на картичката

 • Меѓународна бесконтактна кредитна картичка поврзана со денарска сметка
 • Ко-брендирана со Веро супермаркет со што се добива поврат - Кешбек на трансакциите во форма на вредносен ваучер во рамки на редовниот месечен преглед. Кешбек износот е во висина од:
  • 3,5% од износот потрошен во Веро
  • 0,5% од износот од останатите трансакции кај други трговци
 • Можност за трансакции до 36 рати без камата
 • Месечна отплата на 3% од вкупниот долг
 • Бесплатен грејс период од 45 дена при целосно подмирување на долгот
 • Максимален кредитен лимит од 300.000 денари, во зависност од примањата на клиентот
 • Брза и едноставна процедура за аплицирање во филијалите на СБ, на телефон 15-110 или на линкот www.alokredit.mk
 • Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена со важност од 365 дена

 Употреба

 • Плаќање во трговската мрежа без провизија
 • Подигнување на готовина од банкомати и шалтери по најповолни услови
 • Следење и управување со сметката преку сервисот за електронско банкарство на СБ
 • Овозможена за користење во државата и во странство
 • Овозможена за плаќање преку интернет со највисоко ниво на заштита со 3D-Secure стандард за БЕЗБЕДНИ купувања
 • Бесконтактни плаќање без внесување на пин до 2.000 денари во трговската мрежа

Лимити

 • Максимален износ по трансакција во трговија во државата и странство во износ од 150.000 денари
 • Кумулативен износ на трансакции во текот на еден месец во трговија во државата и странство во износ од 300.000 денари
 • Дневен лимит за подигнување на готовина од банкомати во износ од 30.000 денари во државата и во странство
 • За зголемување на лимитите треба да се обратите во контакт центарот на 3100-109.

Ценовни услови

 Каматни стапки

 • 8.33% променлива за клиенти со плата/пензија во СБ
 • 9.25% променлива за други клиенти.
 • 0% камата за трансакциите на рати без камата кај трговските партнери на СБ
 • Каматата се пресметува само на искористениот износ
 • Рефинансирање на долг од кредитни картички и кредитни картички од други банки се прави по наведените каматни стапки во зависност на категоријата на клиентот

Членарина

 • Бесплатна за првата година
 • 0 денари членарина
  • со остварен промет од 90.000 денари во трговија во текот на една година
  • Корисник на станбен кредит или кредит со обезбедување од СБ
  • Картичката е издадена врз основа на залог на депозит
 • 395 денари членарина за клиенти што примаат пензија во СБ и корисници на сервисот за достава на месечните извештаи за картичката преку електронска пошта
 • 595 денари членарина за клиенти што примаат пензија во СБ и месечните извештаи за картичката ги добиваат по пошта
 • 695 денари членарина за клиенти што ја примаат или не ја примаат платата во СБ и се корисници на сервисот за достава на месечните извештаи за картичката преку електронска пошта
 • 895 денари членарина за клиенти што ја примаат или не ја примаат платата во СБ и ги добиваат месечните извештаи за картичката по пошта
 • Без трошок за изработка на дополнителна картичка.

Провизии и други надоместоци

 • За подигање на готовина од банкоматите на СБ денарската сметка се задолжува со провизија од 2% + 100 МКД од подигнатиот износ
 • За подигање на готовина на шалтер на СБ се задолжува денарската сметка за 5% но не помалку од 100 МКД од износот на трансакцијата
 • За подигање на готовина од банкоматите на други Банки во Р.Северна Македонија и странство денарската сметка се задолжува со провизија од 3% + 100 МКД од подигнатиот износ.
 • За одземена картичка од банкомат во странство се задолжува денарската сметка со трошок од 1.000 МКД
 • Издавање на нов ПИН изнесува 150 МКД
 • Трошокот за изработка на нова, доколку старата картичка е оштетена изгубена или украдена изнесува 300 МКД
 • Трошокот за изработка на нова картичка при промена на презиме или име изнесува 150 МКД

Критериуми и документи

Кредитни критериуми

 • Физички лица државјани на Република Северна Македонија
 • Возраст на корисникот- од 20 до 67 години на денот на аплицирање
 • Минимални примања од 8.100 денари

Потребни документи

 • Лично пополнета и потпишано барање за Visa Vero кредитна картичка
 • Важечка лична карта
 • За клиенти што примаат плата/пензија преку СБ
  • извод од трансакциска сметка од последните 3 месеци
 • За клиенти што не примаат плата/пензија
  • Потврда за редовно вработување не постара од 30 дена, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот
  • По потреба и друга документација за доказ за висина на месечни примања

Апликација

***Преддоговорни информации за кредитните картички

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на