КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Патничко осигурување

 

 

 

 

Купете патничко осигурување или било кој друг вид на осигурување од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје, во соработка со Кроација Осигурување / Неживот.

 

ПРОМОТИВНО: Постојните и нови корисници на нашите Visa/MasterCard кредитни картички, добиваат подарок бесплатно годишно патничко осигурување, истото може да го активирате преку нашиот Контакт Центар или во некоја од филијалите на Банката. Патничкото осигурување важи во соседните земји (Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово и Црна Гора) а вклучени се и Хрватска, Словенија, Турција и Босна - со франшиза 50 ЕУР.

 

Се што треба да се направи за активација е да посетат било која од филијалите на Банката каде ќе може да им биде издадена полисата за патничко осигурување. Воедно, Банката обезбеди и повластени (намалени) цени за годишно патничко осигурување за сите клиенти на Банката и членовите на нивните семејства.

 

Патувањата во странство се најчесто поврзани со бројни доживувања кои оставаат убави спомени, секако доколку при патувањето се користи и патничко осигурување за намалување на грижите.

Затоа, не заборавајте дека доколку при патување во странство неочекувано ви се случи одредена незгода, болест или итна потреба од неодложна лекарска интервенција или болнички третман – патничкото осигурување кое можете да го набавите преку Стопанска банка ви овозможува покривање на трошоците за:
•   итна медицинска нега, консултација со доктор и трошоци за лекување
•   хоспитализација и превоз со медицинско возило доколку е се неопходни
•   транспорт на осигуреникот до земјата, доколку поради оправдани причини не може да се врати на планираниот начин

 

 

При потреба на итна медицинска интервенција веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од настанување на осигурениот случај, да се јавите на партнерот за поддршка April Assistance Coris на телефонскиот број: 00386 1 519 20 20, наведен на последната корица од условите за патничко осигурување. Доколку не успеете да воспоставите контакт со Асистентската куќа, може да се обратите на e-mail: sos@crosig.mk, како и на тел. +389 2 3251 136; +389 2 3251 117; +389 2 3251 150 (од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот).

 

За подетални информации обратете се во филијалите на Банка или во 24/7 Контакт Центарот на (02) 3100 109.