КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

 

Осигурување во Стопанска банка

 

Сега осигурувањето е многу полесно и подостапно.

Стопанска банка АД - Скопје не е осигурителна компанија, меѓутоа како овластен застапник во осигурувањето во соработка со осигурителните друштва Кроација Осигурување/Неживот и Уника Лајф за своите клиенти обезбеди повластени цени и услови за најбараните осигурителни производи.

 

Со вклучување на осигурувањето во својата понуда, Банката ќе стане прв избор на клиентите за купување на осигурителни производи, па затоа покрај обезбедените поволности, Банката на своите клиенти им нуди и пакети на производи кои вклучуваат осигурување.

 

Во продолжение е дел од понудата на осигурителни производи поврзани со кредитни производи од редовната понуда на Банката:

 

 

БЕСПЛАТНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

 

• Бесплатно годишно патничко осигурување за сите постојни и нови корисници на Visa/MasterCard кредитните картички на Банката

 

 

ПАКЕТ КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ СО ОСИГУРУВАЊЕ

 

Потрошувачки кредит во пакет со осигурување од незгода со кој добивате годишен попуст од 400 или 600 денари за купување на друго осигурување преку Стопанска банка

Потрошувачки кредит во пакет со животно осигурување и со каматни стапки пониски од редовните

Станбени и хипотекарни кредити во пакет со животно осигурување и со каматни стапки пониски од редовните

 

 

КУПЕТЕ ВО ФИЛИЈАЛИТЕ НА БАНКАТА:

 

• Патничко осигурување со промотивни цени за клиентите на Банката

• Осигурување од незгода

• Имотно осигурување (домаќинско осигурување и осигурување од пожар и други опасности)

• Автоодговорност (задолжителното осигурување за сите возила)

• Зелен картон

• Каско осигурување

• Останати производи од неживотно осигурување