header image header image

Средни и големи компании

Краткорочни и среднорочни кредити за финансирање на обртен капитал


Карактеристики

Намена
За финансирање на тековни и/или трајни обртни средства

Валута
Во денари или девизи

Износ
Согласно договор

Рок и начин на отплата

  • До 1 година за финансирање на тековни средства
  • До 3 години за финансирање на трајни обртни средства
  • Можност за отплата со еднакви месечни рати, или пак еднократно


Обезбедување
Прифатливо обезбедување е недвижен имот, подвижни средства, банкарска гаранција, корпоративна гаранција, меници, готовинско покритие, и други средства во договор со банката.

Ценовни услови
Согласно договор меѓу банката и компанијата, зависно од бонитетот на компанијата, кредитната историја, видот и останатите услови на пласманот, како и видот и обемот на целокупната соработка


Потребна документација

Долгорочни кредити за финансирање на инвестиции


Карактеристики


Намена
За финансирање на инвестиции

Валута
Во денари или девизи

Износ
Согласно договор

Рок и начин на отплата

  • До 10 години
  • Можност за грејс период вклучен во рокот на отплата
  • Еднакви месечни рати, или рати согласно планираниот тек на инвестицијата

Обезбедување
Прифатливо обезбедување е недвижен имот, подвижни средства, банкарска гаранција, корпоративна гаранција, меници, готовинско покритие, и други средства во договор со Банката.

Ценовни услови
Согласно договор меѓу банката и компанијата, зависно од бонитетот на компанијата, кредитната историја, видот и останатите услови на пласманот, како и видот и обемот на целокупната соработка

Потребна документација

Кредитна линија на револвинг основа


Карактеристики


Намена
За финансирање на обртни средства

Валута
Во денари или девизи

Износ
Согласно договор

Рок и начин на отплата

  • До 10 години важност, предмет на годишно ревидирање
  • Отплата до 12 месеци согласно утврдените парични текови на компанијата
  • Можност за отплата со еднакви месечни рати

Обезбедување
Прифатливо обезбедување е недвижен имот, подвижни средства, банкарска гаранција, корпоративна гаранција, меници, готовинско покритие, и други средства во договор со Банката.

Ценовни услови
Согласно договор меѓу банката и компанијата, зависно од бонитетот на компанијата, кредитната историја, видот и останатите услови на пласманот, како и видот и обемот на целокупната соработка

Потребна документација

Дозволено пречекорување на денарска сметка


Карактеристики


Намена
За финансирање на обртни средства

Валута
Во денари

Износ
Согласно договор

Рок и начин на отплата
До 10 години важност, предмет на годишно ревидирање
Отплата согласно пристигнати приливи на денарска жиро сметка

Обезбедување
Прифатливо обезбедување е недвижен имот, подвижни средства, банкарска гаранција, корпоративна гаранција, меници, готовинско покритие, и други средства во договор со банката.

Ценовни услови
Согласно договор меѓу банката и компанијата, зависно од бонитетот на компанијата, кредитната историја, видот и останатите услови на пласманот, како и видот и обемот на целокупната соработка

Потребна документација

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.