header image header image

Платежни услуги во земјата

Општи информации

Со отворањето на сметка во Стопанска банка, банката Ви нуди користење на услуги на најповолен и едноставен начин благодарејќи на:

  • Голема мрежа на филијали
  • Можност за доставување на платни трансакции од било кое шалтерско место на Стопанска банка АД - Скопје
  • Можност за користење на електронско банкарство за доставување на платни трансакции и следење на состојбата на сметките
  • Можност во рамките на банката извршување на платни трансакции за плаќање во реално време, што значи веднаш. Бидејќи СТОПАНСКА БАНКА опфаќа над 30% од сметките на регистрираните правни лица кои делуваат во домашниот платен промет, со што обезбедува поголема брзина за реализација на Вашите платни трансакции и располагање со средствата
  • Можност за извршување на трајни налози
  • Можност за одредување приоритет на платните трансакции
  • Можност за добивање на рамковни револвинг кредити поврзани со сметката за вршење на домашен платен промет
  • Користење на интегриран информационен систем GLOBUS кој овозможува on-line управување со сите Ваши сметки
  • Можност за користење на VISA BUSINESS картичка
  • Добивање на совети од областа на банкарското работење

Термински план

Плаќање во тековниот ден Прием на платни инструменти Обработка
Клириншки интербанкарски
систем KIBS
Секој работен ден од 8:00 до
13:30 часот
Најдоцна до 14:20 часот во
текот на работниот ден
Македонски интербанкарски
систем МИПС
Секој работен ден од 8:00 до
15:30 часот
Најдоцна до 16:30 часот во текот на работниот ден
Интерен систем на
Стопанска банка АД Скопје
Секој работен ден од 8:00 до
18:00 часот;сабота до 12:30
Најдоцна до 19:00 часот во
текот на работниот ден
Уплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ до 100.000,00 ден

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ над 100.000,00 ден
Веднаш


Веднаш


Нареден работен ден
Исплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
14:30 часот
 
Исплата на буџетски
корисници
Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот
 

 

Тарифа на надоместоци

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши СТОПАНСКА БАНКА во домашниот платен промет

 

 Платен Систем Tарифа за хартиени налози  e-banking 

Безготовински платен промет - КИБС

 

 1-10.000 МКД
над 10.000 МКД
50,00 МКД од налог
55,00 МКД од налог
 
20,00 МКД од налог
24,00 МКД од налог
 
 Безготовински платен промет - МИПС    290,00 МКД од налог  120,00 МКД од налог

Безготовински платен промет - ИНТЕРЕН

 

 1-10.000 МКД
над 10.000 МКД
35,00 МКД од налог
40,00 МКД од налог
 9,00 МКД од налог
11,00 МКД од налог
 Безготовински пренос на средства - обр. ПП53    интерни - 5,00 МКД
КИБС - 19,00 МКД
МИПС - 85,00 МКД
 

 

 

 Платен Систем Промет
Готовински платен промет 
 Уплата на готовина за дневен пазар до 12:00 часот   без провизија
 Уплата на готовина  0.15%, не помалку од 50,00 денари
 Исплата на готовина  0.5%, не помалку од 50,00 денари
 Уплата во корист на трезорска сметка преку КИБС  0,15% од износот мин. 70,00 денари
Уплата во корист на трезорска сметка преку МИПС 255,00 денари
Водење на сметка 
 за долговен промет од 1,00 до 500.000,00 мкд 400,00 денари месечно
за долговен промет од 500.001,00 до 1.000.000,00 мкд 600,00 денари месечно
за долговен промет над 1.000.000,00 мкд 1.100,00 денари месечно
за изготвување на изводи 10,00 денари по извод
изготвување и достава на податоци од извод со фајл за раскнужување 10,00 денари по извод
активирање на неактивна сметка 500,00 денари
затворање на сметка по барање 0,00 денари
администрирање, складирање и чување на документација и податоци 1.000,00 денари
затворање на сметка врз основа на закон до висина на салдо макс 1,000,00 денари
Издавање на потврда за сметка 150,00 денари за потврда
Препис на извод за минат период за претходна година 50,00 од извод
Препис на извод за минат период за постари години 100,00 од извод
Препис на налог за плаќање 250,00 денари
издавање на дупла картичка 50,00 денари
Прием, обработка и извршување на извршни, судски и други решенија за присилна наплата
Прием и обработка на решението 1,500,00 денари по решение
блокирање на сметка 200,00 денари по решение
деблокирање на сметка 200,00 денари по решение
пресметка на каматна листа 130,00 денари од страна
Издавање извештај за податоци од присилна наплата по барање, согласно позитивните законски прописи 500,00 денари по извештај
Платен промет во земјата преку web апликација за физички лица
 Отворање на сметка во ЕРТС без провизија
Плаќање во интерниот систем на СБ без провизија
Плаќање преку Клириншки интербанкарски систем до 10.000,00 денари = 9,00 денари
Плаќање преку Клириншки интербанкарски систем над 10.001,00 денари = 12,00 денари
Плаќање преку МИПС системот на НБРМ 100,00 денари
Издавање на дигитален сертификат на смарт кард 1.900,00 денари

 

 

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.