header image header image

Кредити од Европска инвестициона банка

Кредити за приоритетни проекти, инвестиции и трајни обртни средства од Европска инвестициона банка (ЕИБ-5)


Карактеристики


Намена
За приоритетни проекти, инвестиции или трајни обртни средства

Валута
Во девизи (ЕУР)

Износ

  • До ЕУР 666.700, за финансирање на трајни обртни средства
  • До ЕУР 3.500.000, за финансирање на инвестиции
  • До ЕУР 6.000.000, за финансирање на приоритетни проекти

Рок и начин на отплата

  • До 3 години за финансирање на трајни обртни средства
  • До 10 години за финансирање на инвестиции и приоритетни проекти
  • Можност за отплата со еднакви месечни рати

Обезбедување
Прифатливо обезбедување е недвижен имот, подвижни средства, банкарска гаранција, корпоративна гаранција, меници, готовинско покритие, и други средства во договор со банката.

Ценовни услови

  • Каматна стапка во висина до 3.2% годишно
  • Провизија во висина до 1,0% еднократно за одобрување на кредити за трајни обртни средства, и до 1,5% еднократно за одобрување на кредити за финансирање на инвестиции

Потребна документација

Повеќе информации нa www.mbdp.com.mk

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на