header image header image

Државни хартии од вредност

Примарен пазар

Стопанска банка АД - Скопје како директен овластен учесник на примарните аукции на државни хартии од вредност организирани од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија им овозможува на правните и на физичките лица индиректно учество на примарниот пазар на државни хартии од вредност. За исплатата на обврските по основа на државни хартии од вредност гарантира Република Северна Македонија.

Државните записи се краткорочни хартии од вредност со рок на достасување до 12 месеци, додека Државните обврзници се долгорочни хартии од вредност со рок на достасување подолг од 1 година. Минималниот износ за поединечно барање изнесува 10.000 МКД. Секое зголемување над минималниот износ се врши со додавање на заокружени износи од 10.000 МКД.

Заради заштита на инвеститорите од валутен ризик (ризик од намалување на вредноста на домашната валута), Министерството за финансии издава државни хартии од вредност со девизна клаузула. Министерството за финансии во Проспектот одредува дали за продажба ќе понуди државни хартии од вредност со или без девизна клаузула.

Барањата од клиентите на Стопанска банка АД - Скопје се прибираат на пропишани обрасци и се базираат на договор склучен меѓу Стопанска банка АД - Скопје и клиентот.

Обрасци за државни записи:

Обрасци за државни обврзници:

Стопанска банка АД - Скопје наплатува провизија во висина од 0,11% од номиналниот износ на државните хартии од вредност за сите рочности, но не помалку од 400,00 МКД. За одбиените понуди на индиректните учесници на аукциите на државни хартии од вредност се наплатува провизија од 250,00 МКД.
На денот на одржување на аукцијата на државните хартии од вредност, најдоцна до 10 часот, се врши уплата на потребните средства за купување на ДХВ, зголемен за износот на провизијата.

За подетални информации ве молиме да се обратите се на следниве контакти во Дирекцијата за тргување:

Телефони: (02) 3295- 107, (02) 3295- 108 и (02) 3295- 109
е-mail: devizen.pazar@stb.com.mk

 

Секундарен Пазар

Секундарниот пазар на државни хартии од вредност го опфаќа купувањето и продажбата на веќе издадените државни записи и обврзници од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Тргувањето се одвива во директен контакт меѓу купувачите и продавачите, популарно наречено - преку шалтер (over-the-counter).

Стопанска Банка АД - Скопје не наплатуваа трошоци за порамнување на трансакциите склучени на секундарен пазар, а порамнувањето се извршува Т+0, т.е на денот на склучување на договорот.

Тргувањето на секундарен пазар на ДХВ му овозможува на клиентот активно и поефикасно управување на портфолиото. Банката е подготвена во секој момент да ги откупи ДХВ на клиентот како и да понуди на продажба на клиенти, ДХВ кои ги поседува во своето портфолио.

По договарањето на цената на купопродажба на ДХВ со дилерите од Дирекцијата за тргување потребно е да се пополни и достави следниов образец:

Инструкции за порамнување со хартии од вредност на пазари преку шалтер доставени од продавачот (купувачот) до Банката

За подетални информации ве молиме да се обратите се на следниве контакти во Дирекцијата за тргување:

Телефони: (02) 3295- 107, (02) 3295- 108 и (02) 3295- 109

е-mail: devizen.pazar@stb.com.mk 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.