Соопштенија

15.07.2019

   Поддршка и за традиционалното и за новото

15.07.2019

   Оглас за продажба на имот 15/07/2019

15.07.2019

   Соопштение за каматните стапки на трансакциските сметки и депозитите по видување на правни лица

01.07.2019

   Известување за промена на каматни стапки на депозити на население

27.06.2019

   Известување за лимити на дебитни и кредитни картички на Стопанска банка

19.06.2019

   Известување за провизии за неактивни сметки со мало салдо

13.06.2019

   Соопштение за неработен ден - Духовден

12.06.2019

   Активности на спортистите од Синдикатот на СТБ

07.06.2019

   ПРОМЕНА НА СТАРТ НА ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО

03.06.2019

   Соопштение за неработен ден - 4ти јуни (вторник)