КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

МАПА НА ФИЛИЈАЛИТЕ VIA GOOGLE MAPS

 

 

mapa
 • I-bank store
 • Директор:
 • Email:i-bankstore@stb.com.mk
 • Адреса: Кеј 13-ти Ноември, Скопје
 • Тел.: (02) 3295-285
 • Работно време од понеделник до петок: 09:00 до 18:00
 • Автокоманда
 • Директор: Александар Зарков
 • Email:aleksandar.zarkov@stb.com.mk
 • Адреса: Јани Лукровски бр. 5, Скопје
 • Тел.: (02) 3171-366; (02) 3171-393
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 18:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Аеродром
 • Директор: Милена Петковска
 • Email:milena.petkovska@stb.com.mk
 • Адреса: Бул. Јане Сандански, блок 3, ламела 6, Скопје
 • Тел.: (02) 2465-053
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Алуминка
 • Директор: Мартина Димовска
 • Email:martina.dimovska@stb.com.mk
 • Адреса: Партизанска бр. 70 б, Скопје
 • Тел.: (02) 3074-338
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Битпазар
 • Директор: Светломира Петреска Јованоска
 • Email:svetlomira.petreskajovanovska@stb.com.mk
 • Адреса: Решад Џафер бр. 13, Скопје
 • Тел.: (02) 3231-128; (02) 3231-108
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Буњаковец
 • Директор: Елена Стевановска
 • Email:elena.stevanovska@stb.com.mk
 • Адреса: Партизански одреди бр. 17, лок. 25, Скопје
 • Тел.: (02) 3225-865
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 18:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Бутел
 • Директор: Катерина Лазова
 • Email:katerina.lazova@stb.com.mk
 • Адреса: Ул. Бутелска бр. 4, Скопје
 • Тел.: (02) 2658-101; (02) 2658-102
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Веро Центар
 • Директор:
 • Email:
 • Адреса: Бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје
 • Тел.: (02) 3222-289; (02) 3222-581
 • Работно време од понеделник до петок: 09:00 до 16:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Веропулос
 • Директор: Далиборка Јаневска
 • Email:daliborka.janevska@stb.com.mk
 • Адреса: Т. Гологанов бр. 76, Скопје
 • Тел.: (02) 3070-316; (02) 3074-978
 • Работно време од понеделник до петок: 09:00 до 16:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Визбегово
 • Директор: Драган Пановски
 • Email:dragan.panovski@stb.com.mk
 • Адреса: Ул. Јадранска Магистрала бр. 114, Скопје
 • Тел.: (02) 2655-544
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • ГТЦ Приземје
 • Директор: Сашо Кежаровски
 • Email:saso.kezarovski@stb.com.mk
 • Адреса: 11 Октомври бр. 7, Скопје
 • Тел.: (02) 3295-134; (02) 3295-331
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Драчево
 • Директор:
 • Email:
 • Адреса: Иван Хаџиниколов бр. 95, Скопје
 • Тел.: (02) 2792-123
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Ѓорче Петров
 • Директор: Елена Домазетовска Тапанџиоска
 • Email:elena.domazetovska@stb.com.mk
 • Адреса: Ѓорче Петров бр. 54, Скопје
 • Тел.: (02) 2051-055; (02) 2051-066
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Илинден
 • Директор: Игор Клеменчич
 • Email:igor.klemencic@stb.com.mk
 • Адреса: ул. 2, бр. 4, Населба Илинден, Скопје
 • Тел.: (02) 2573-661; (02) 2573-662; (02) 2573-663
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Јане Сандански
 • Директор: Бојана Трајановска Димитриевска
 • Email:Bojana.TrajanovskaDimitrievska@stb.com.mk
 • Адреса: Бул. Јане Сандански бр. 24, Скопје
 • Тел.: (02) 2452-187; (02) 2451-345; (02) 3166-575
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 18:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Капиштец
 • Директор: Маја Јаневска Крстевска
 • Email:maja.janev.krstev@stb.com.mk
 • Адреса: Народен фронт, трг. центар Беверли Хилс, парцела 82, дел 7, зграда 1, влез 01, Скопје
 • Тел.: (02) 3221-923
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Карпош 4
 • Директор: Билјана Алексоска
 • Email:biljana.aleksoska@stb.com.mk
 • Адреса: Партизански одреди бр. 125, Скопје
 • Тел.: (02) 3064-202
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Кисела Вода
 • Директор: Емилија Ангеловска
 • Email:emilija.angelovska@stb.com.mk
 • Адреса: Божидар Аџија бр. 1, Скопје
 • Тел.: (02) 2770-370
 • Работно време од понеделник до петок: 09:00 до 16:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Клиники
 • Директор: Наташа Петровска
 • Email:natasha.petrovska@stb.com.mk
 • Адреса: Мајка Тереза бр. 20, Скопје
 • Тел.: (02) 3223-047
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Мајка Тереза
 • Директор: Христина Тодоровска
 • Email:hristina.todorovska@stb.com.mk
 • Адреса: Македонија бр. 16, Скопје
 • Тел.: (02) 3114-041; (02) 3238-821
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Макпетрол
 • Директор: Виолета Мирковска
 • Email:violeta.mirkovska@stb.com.mk
 • Адреса: Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје
 • Тел.: (02) 3112-904
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Маџари
 • Директор: Ема Димановска
 • Email:ema.dimanovska@stb.com.mk
 • Адреса: Благоја Стевковски бр. 49, Скопје
 • Тел.: (02) 2535-619; (02) 2535-620
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Младина
 • Директор: Душко Јовановски
 • Email:dusko.jovanovski@stb.com.mk
 • Адреса: 11 Октомври бр. 7, Скопје
 • Тел.: (02) 3295-343; (02) 3295-341; (02) 3295-136
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 18:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Ново Лисиче
 • Директор: Дарко Капсаров
 • Email:darko.kapsarov@stb.com.mk
 • Адреса: Бул. Видое Смилевски-Бато бр. 55/1, Скопје
 • Тел.: (02) 2435-732; (02) 2435-752
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Порта Влае
 • Директор: Ирена Чичевска
 • Email:irena.cicevska@stb.com.mk
 • Адреса: Ѓ. Петров, бр. 1, згр. Б1, влез 1, локал 12, Скопје
 • Тел.: (02) 2040-632; (02) 2045-681
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 18:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Расадник
 • Директор:
 • Email:
 • Адреса: Христо Татарчев бр.43 А локал 12 и локал 13
 • Тел.: 02/2775-147; 02/2774-185; 02/2719-311
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Реонски Центар Аеродром
 • Директор: Елена Цвејовска Петровска
 • Email:Elena.CvejovskaPetrovska@stb.com.mk
 • Адреса: ул.1613 бр.2, Ново Лисиче 2
 • Тел.: 02/2472-225; 02/2442-733; 02/2401-207
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Топанско Поле
 • Директор:
 • Email:topanskopole@stb.com.mk
 • Адреса: Тр. Цент. ул. Георги Попхристов бр. 4, локал 3, Скопје
 • Тел.: (02) 2613-995
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Црниче
 • Директор: Јелица Чаловска
 • Email:jelica.ristoska@stb.com.mk
 • Адреса: Антон Попов бр. 1, Скопје
 • Тел.: (02) 3224-081; (02) 3224-085
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Чаир
 • Директор: Имер Ологу
 • Email:Imer.Ologu@stb.com.mk
 • Адреса: Христијан Тодоровски Карпош бр. 5, Скопје
 • Тел.: (02) 2614-404; (02) 2614-405
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Ченто
 • Директор:
 • Email:
 • Адреса: Јужноморавски бригади бр. 3, Скопје
 • Тел.: (02) 2521-850; (02) 2521-851
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Битола
 • Директор: Ирина Гагачева
 • Email:irina.gagaceva@stb.com.mk
 • Адреса: Широк сокак 62, Битола
 • Тел.: (047) 222-247; (047) 226-813;
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 17:00
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Битола Веро
 • Директор: Виданка Хаџиева
 • Email:vidanka.hadzieva@stb.com.mk
 • Адреса: Ул.Васко Карангелевски бр. 41, Битола
 • Тел.: (047) 259-622; (047) 259-623
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Охрид
 • Директор: Дејан Блажески
 • Email:dejan.blazeski@stb.com.mk
 • Адреса: Кузман Јосифовски-Питу бр. 3 , Охрид
 • Тел.: (046) 260-277
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Охрид - Туристичка
 • Директор: Оливера Верушевска
 • Email:olivera.verusevska@stb.com.mk
 • Адреса: Бул. Туристичка бр. 50, Охрид
 • Тел.: (046) 257-831
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Ресен
 • Директор: Стевчо Димески
 • Email:stevco.dimeski@stb.com.mk
 • Адреса: Маршал Тито бр. 15, Ресен
 • Тел.: (047) 452-063; (047) 451-147
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Струга
 • Директор: Бисера Ѓиновска
 • Email:bisera.gjinovska@stb.com.mk
 • Адреса: М. Тито бр. 54, Струга
 • Тел.: (046) 781-801
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Дебар
 • Директор: Роланд Пахуми
 • Email:roland.pahumi@stb.com.mk
 • Адреса: Вељко Влаховиќ бр. 146, Дебар
 • Тел.: (046) 831-473; (046) 831-148
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Прилеп Центар
 • Директор: Катерина Небрежанец
 • Email:Katerina.Nebrezanec@stb.com.mk
 • Адреса: ул. "Јоска Јорданоски" бр.1 , Прилеп
 • Тел.: (048) 429-752 ; (048) 420 -856; (048) 420-857
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Крушево
 • Директор: Михајло Кардула
 • Email:mihajlo.kardula@stb.com.mk
 • Адреса: Благо Целев бр. 3 , Крушево
 • Тел.: (048) 477-050; (048) 477-130
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Кичево
 • Директор: Бесник Исмаили
 • Email:besnik.ismaili@stb.com.mk
 • Адреса: Булевар Ослободување бр. 9, Кичево
 • Тел.: (045) 221-367; (045) 221-347
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Гевгелија
 • Директор: Кристина Николовска
 • Email:kristina.nikolovska@stb.com.mk
 • Адреса: Плоштад Слобода бб, 1480 Гевгелија
 • Тел.: (034) 210-010; (034) 210-015
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Кавадарци
 • Директор: Мирјана Сеизова
 • Email:seizova@stb.com.mk
 • Адреса: Илинденска бр. 1, Кавадарци
 • Тел.: (043) 410-733; (043) 410-065
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Неготино
 • Директор: Слаѓана Трајкова
 • Email:sladjana.trajkova@stb.com.mk
 • Адреса: Јане Сандански бр. 2, Неготино
 • Тел.: (043) 361-772; (043) 361-036
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Гостивар
 • Директор: Абдирахман Ебиби
 • Email:abdirahman.ebibi@stb.com.mk
 • Адреса: Мајор Чеде Филиповски бр.156, Гостивар
 • Тел.: 042/213-522; 042/215-404; 042/218-051
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Ново Село
 • Директор: Трајанка Тасева / Весна Ангеличкова
 • Email:trajanka.taseva@stb.com.mk
 • Адреса: М. Тито бр. 49, Ново Село
 • Тел.: (034) 355-422
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Струмица
 • Директор: Зоран Џотов
 • Email:zoran.dzotov@stb.com.mk
 • Адреса: Ленинова бр. 19, Струмица
 • Тел.: (034) 348-410; (034) 348-403
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Радовиш
 • Директор: Владо Иванов
 • Email:Vlado.Ivanov@stb.com.mk
 • Адреса: 22 Октомври 42a, Радовиш
 • Тел.: (032) 635-024; (032) 635-512
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Велес
 • Директор: Татјана Арсова
 • Email:tatjana.arsova@stb.com.mk
 • Адреса: 8-ми Септември бр. 67, Велес
 • Тел.: (043) 234-223; (043) 235-199
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Тетово
 • Директор: Арлјинда Хасани Синани
 • Email:Arljinda.HasaniSinani@stb.com.mk
 • Адреса: Илирија бр. 32, Тетово
 • Тел.: (044) 332-664
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Тетово Нова
 • Директор: Јелица Андоноска
 • Email:jelica.andonoska@stb.com.mk
 • Адреса: 29 Ноември бр.1 Тетово.
 • Тел.: 044/341-462; 044/342-643
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Берово
 • Директор: Петар Димитровски
 • Email:petar.dimitrovski@stb.com.mk
 • Адреса: Маршал Тито бб, Берово
 • Тел.: (033) 471-502; (033) 471-159
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Штип
 • Директор: Ацо Георгиев
 • Email:aco.georgiev@stb.com.mk
 • Адреса: Јосиф Ковачев бр. 8, Штип
 • Тел.: (032) 387-561; (032) 393-266
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Св. Николе
 • Директор: Ленче Штериова
 • Email:lence.steriova@stb.com.mk
 • Адреса: М. Тито бр. 1, Св. Николе
 • Тел.: (033) 443-917; (032) 443-944
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Виница
 • Директор: Весна Ангеличкова
 • Email:vesna.angelickova@stb.com.mk
 • Адреса: М.Тито бр. 6, Виница
 • Тел.: (033) 361-756; (033) 363-133
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Кочани
 • Директор: Симона Крушарева
 • Email:krusareva@stb.com.mk
 • Адреса: М. Тито бр. 44, Кочани
 • Тел.: (033) 272-176; (033) 272-602
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Делчево
 • Директор: Петар Димитровски
 • Email:petar.dimitrovski@stb.com.mk
 • Адреса: Орце Николов бб, Делчево
 • Тел.: (033) 411-743; (033) 411-454
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Пробиштип
 • Директор: Виолета Кацарска
 • Email:violeta.kacarska@stb.com.mk
 • Адреса: Јаким Спиров бр. 3, Пробиштип
 • Тел.: (032) 481-534; (032) 483-129
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Куманово
 • Директор: Мартин Давитковски
 • Email:martin.davitkovski@stb.com.mk
 • Адреса: Партизанска бр. 2, Куманово
 • Тел.: (031) 437-580; (031) 430-104; (031) 425-960
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:30
 • Работно време во сабота: 09:00 до 13:30
 • Богданци
 • Директор: Александар Тодоров
 • Email:aleksandar.todorov@stb.com.mk
 • Адреса: Маршал Тито бр. 85, Богданци
 • Тел.: (034) 221-118
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Македонска Каменица
 • Директор: Цвета Станоевска
 • Email:cveta.stanoevska@stb.com.mk
 • Адреса: Маршал Тито, М. Каменица
 • Тел.: (033) 431-415
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Валандово
 • Директор: Сашо Каракамчев / Весна Ангеличкова
 • Email:saso.karakamcev@stb.com.mk
 • Адреса: 6-ти Ноември бр. 42, Валандово
 • Тел.: (034) 383-310
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Демир Хисар
 • Директор: Марија Бубаќоска
 • Email:marija.bubakovska@stb.com.mk
 • Адреса: Ул.Битолска бб, Демир Хисар
 • Тел.: (047) 275-850
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Крива Паланка
 • Директор: Христина Младеновска
 • Email:hristina.mladenovska@stb.com.mk
 • Адреса: Маршал Тито бр. 183, Крива Паланка
 • Тел.: (031) 371-101; (031) 373-101
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00
 • Пехчево
 • Директор: Петар Димитровски
 • Email:petar.dimitrovski@stb.com.mk
 • Адреса: Борис Кидрич бб, Пехчево
 • Тел.: (033) 441-116
 • Работно време од понеделник до петок: 08:30 до 16:00