КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

МОЈ КЕШ - револвинг кредит 

 

За да поднесете барање за МОЈ КЕШ  преку интернет, кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот:

 

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОЈ КЕШ

ПРОМОТИВНО

За сите апликации примени или одобрени во периодот 11.11.2019 – 11.02.2020:

- 6.90% каматна стапка до 11.05.2020

Предности 

  • Флексибилна месечна отплата
  • Неограничен пристап до средствата од одобрениот кредит (24 часа)
  • БЕЗ провизија за подигање готовина
  • Камата се пресметува само на искористениот износ
  • Без жиранти, без административна забрана и без меница

Опис на кредитот

Револвинг потрошувачки кредит, поврзан со картичка на СБ која може да се користи само за подигнување на готовина на сите банкомати и шалтери на СБ (картичката не се користи за плаќање во трговија)

Износ на кредитен лимит 

До 300.000 денари

Валута

  • Денарски кредит

Каматна стапка

   (Годишна)

Клиенти со плата/пензија во СБ

Други клиенти

9,23%  променлива

10,25% променлива

Важност 

Неограничена важност на производот со редовно ревидирање на секои 2 години

Обновување на картичката секои 2 (две) години

Месечна отплата 

Минимално месечно плаќање до 3% (од вкупниот долг и пресметаната камата) на шалтерите на СБ

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

  • со траен налог
  • преку i-bank системот на СБ

Трошоци  

       -       0% административен трошок

       -       Корисници на станбен или кредит со обезбедување од Стопанска банка добиваат 0 МКД годишно членство за целиот период.

       -       БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти

          По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство:

       -       за кредитен лимит до 60.000 МКД:

    350 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

    400 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

    600 МКД за останати клиенти

        -      за кредитен лимит над 60.000 МКД:

     550 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

     650 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

     1200 МКД за останати клиенти

          Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобрениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти.

 

Критериуми  за кредит 

Возраст:   Минимум 20 – максимум 65 години на датумот на поднесување на апликацијата

Приходи: Минимални месечни нето приходи од 8.100 денари

Потребни документи 

  1. Барање 

  2. Копија од лична карта или пасош

  3. За клиенти со плата во СБ, банката печати извод од трансакциска сметка зa последните 3 месеци

     За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последниот месец. 

  4. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје

  5. Друга документација по барање на банката

 

Апликација

Пријава за електронска достава