КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Валута:
Рок на отплата:
години
Износ на кредитот:
денари
Годишна каматна стапка:

Каматна стапка се внесува само со броеви и точка!

 
 
Месечна рата:
денари