header image header image

Платежни услуги со странство

Приливи од странство - Лоро

 

 • Име, адресни податоци и број на сопствената сметка на корисникот/ИБАН, во приливната валута и SWIFT код на Стопанска Банка АД Скопје STOBMK2X
 • Можност за исплата во било која филијала на СБ без разлика на локацијата на корисникот
 • Ефикасно извршување на наплатите истиот ден кога е датумот на валута

Провизија

 • 0.10% од износот на дознаката минимум МКД 430
 • До ЕУР 50 без надоместок

 

Потребни документи

Плаќања во странство - Ностро

Нерезидент може неограничено да врши трансфер на средства во странство (Банката согласно интерните акти може да побара од клиентот и дополнителни документи за основот на трансферот на средствата)

 • Извршување истиот ден кога е примен налогот со датум на валута нареден ден
 • Поради воспоставената широка мрежа на SWIFT - врски со банки од цел свет, се избегнуваат дополнителни трошоци од плаќањето на товар на корисникот
 • Дознака во странство може да се изврши во сите филијали на СБ или преку е-банк каналот на СБ.

 

Провизија

 • ЕУР 1-50.000.00: 0.27%
 • ЕУР 50.001.00- 100.000.00: 0.25%
 • ЕУР 100.001.00-500.000.00: 0.20%
 • над ЕУР 500.001: 0.17%
 • минимум МКД 250.00
 • До ЕУР 50.00 без надоместок само SWIFT МКД 350

 

Документи за одлив

Останати дознаки и плаќања


Условени дознаки
 • Можност за извршување на условени дознаки со враќање на ист износ, исклучиво преку контокорентни банки на СБ
 • Провизија од 0.37% од износот на дознаката минимум МКД 1.100.00
Плаќања/Наплати за корисници во странски банки
 • Ефикасно извршување на плаќањата/наплатите поради отворените сметки во СБ на повеќе странски банки
 • Провизија од 0.10% од износот на дознаката минимум ЕУР 15.00 и
 • до ЕУР 50.00 без провизија само swift трошоци
Чекови влечени на странски банки
 • Провизија од МКД 3.000 однапред платени при превземањето на чекот + 3.00% од износот на чекот минимум мкд 1.000.00 по чек по наплатата на чекот

Документарни инкаса (Документи на откуп)
 • Квалитетна обработка на увозни и извозни:
  • менични инкаса
  • документарни инкаса
  • Правовремено извршување на плаќањето/наплатата по инкасата

Провизија

 • Авизирање на инкасо по видување 0.22% од износот минимум МКД 1.200
 • Авизирање на инкасо со доспевање 0.30% од износот минимум МКД 1.200
 • Наплата на инкасо 0.10% од износот минимум МКД 400
 • Плаќање на инкасо
 • ЕУР 1-50.000 0.27%
 • ЕУР 50.001- 100.000 0.25%
 • ЕУР 100.001-500.000 0.20%
 • над ЕУР 500.001 0.17% минимум МКД 250
 • Протестирање на инкасо 0.50% од износот минимум МКД 3.000 плус нотарски трошоци
 • Врачување на документи без плаќање МКД 1.200

Термински план

Термински план за извршување на меѓународни платежни трансакции во Стопанска банка АД - Скопје

 

 

Прием на платежни трансакции

Извршување на платежни трансакции

Хартиени платежни трансакции

Секој работен ден од 8:30 до 14:00 часот

во текот на работниот ден

Електронски платежни трансакции

Секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот

во текот на работниот ден

Хартиени платежни трансакции

Секој работен ден по 14:00 часот

во текот на следниот работен ден

Електронски платежни трансакции

Секој работен ден по 15:00 часот и неработни денови во текот на следниот работен ден

 

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.