header image

Промена на статус на сметки

24. 11. 2023

 

Соопштение за јавност: Промена на статус на сметки

 

Стопанска банка АД – Скопје врши јавно известување на потрошувачите, кои се корисници на платежни услуги, за можноста за промена на статусот на нивните платежни и депозитни сметки во неактивни сметки.

  1. Потрошувачите може да извршат проверка на сметките кои може да добијат статус на неактивни сметки преку алатката за пребарување сметки објавена на веб-страницата на 24. 11. 2023 година со внес на еден од следните параметри: ЕМБГ, ID број во банката, број на сметка, број на орочен депозит. Алатката за пребарување на сметките ќе биде активна во период од 1 месец од објавувањето, заклучно со 24. 12. 2023 година.
  2. Доколку потрошувачите или лицата што се овластени за работење со сметките или нивните законски застапници, во рок од еден месец, сметано од објавата на известувањето од точка 1 од ова соопштение, не извршат приливна или одливна платежна трансакција или остварат документирана писмена, електронска и/или снимена телефонска комуникација во врска со сметките, сметките ќе го променат својот статус и ќе бидат евидентирани како неактивни.
  3. Промената на статусот на сметката нема да ја намали состојбата и нема да го оневозможи пристапот до средствата.
  4. Доколку состојбата на паричните средства на платежната сметка во моментот на настанувањето на неактивниот статус е еднаква на нула, под услов платежната сметка да не е блокирана, ќе биде затворена.
  5. Стопанска банка АД – Скопје, по истек на рокот од точка 2 од ова соопштение и доколку сметките, во меѓувреме, не се активирале согласно наведеното во точка 2 од ова соопштение, еднострано ќе ги раскине рамковните договори со потрошувачите доколку во непрекинат период од 24 месеци сите нивни платежни сметки се со состојба 0.
  6. Стопанска банка АД – Скопје, по истекот на рокот од 2 месеца од објавата на ова соопштение и доколку сметките, во меѓувреме, не се активирале согласно наведеното во точка 2 од ова соопштение, еднострано ќе ги раскине рамковните договори со потрошувачите кои имаат платежни сметки кои во моментот на настанување на статусот на неактивна сметка имаат состојба 0 и платежни сметки кои во непрекинат период од 24 месеци се со состојба 0.

Стопанска банка АД - Скопје

 

*Согласно Законот за платежни услуги и платни системи (Службен весник на Република Северна Македонија- бр.90/2022), неактивна сметка е:
1) платежна сметка на потрошувач кај давател на платежни услуги на која непрекинато во период од најмалку 24 месеци не се извршени одливни платежни трансакции авторизирани од потрошувачот или приливни платежни трансакции, со исклучок на пресметката и плаќање/наплата на камата, и/или било кои други платежни трансакции коишто се извршени во корист на давателот на платежни услуги или во врска со која давателот на платежни услуги немал со потрошувачот или лицата што се овластени за работење со платежната сметка или неговиот законски застапник документирана писмена, електронска и/или снимена телефонска комуникација, или
2) депозитна сметка во врска со која давателот на платежните услуги немал со потрошувачот или лицата што се овластени за работење со сметката или неговиот законски застапник документирана писмена, електронска и/или снимена телефонска комуникација, во непрекинат период од најмалку 10 (десет) години;

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.