КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Станбен кредит од Стопанска банка АД - Скопје

Добредојдовте дома!

 

Има причина зошто секој трет станбен кредит е од Стопанска банка. Искористете ги флексибилните услови, резултат на долгогодишното искуство и традиција:

 

* Гарантирани каматни стапки за првите 3 до 5 години

* До 30 години рок на отплата

* Можност како обезбедување да се остави имотот што се купува

* Можност за рефинансирање на станбени кредити од други банки

 

 

Барање за станбен кредит

 

Online апликација

 

Практични совети при купување на сопствен дом

 

Информација за постојани корисници на кредитни производи.