header image

Патничко

 • Можност за БЕСПЛАТНО годишно патничко осигурувањеза сите корисници на Visa/MasterCard кредитните картички на Банката.
 • Можност за проширување на покритијата на полисата со поволни доплати на основниот пакет.
 • Попусти за Вашите членови од семејството и дополнителен попуст за деца до 14 години доколку купите полиса за патничко осигурување од Стопанска Банка.
 • Осигурително покритие на полисата за патничко осигурување:
  • Итна медицинска нега, консултација со доктор и трошоци за лекување;
  • Хоспитализација и превоз со медицинско возило доколку се неопходни;
  • Транспорт до земјата, доколку поради оправдани причини не е можно враќање на планираниот начин.
 • Можност за вклучување на дополнително осигурително покритие со доплата:
  • Осигурување од незгода;
  • Осигурување на багаж и надомест за загуба на патни документи;
 • Достапно во сите филијали на Банката и 24/7 Контакт Центарот на (02) 3100 109.

При потреба на итна медицинска интервенција веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од настанување на осигурениот случај, да се јавите на партнерот за поддршка April Assistance Coris на телефонскиот број: 00386 1 519 20 20, наведен на последната корица од условите за патничко осигурување.

Доколку не успеете да воспоставите контакт со Асистентската куќа, може да се обратите на

 • e-mail: sos@crosig.mk
 • тел. +389 2 3251 136; +389 2 3251 117; +389 2 3251 150

(од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот).

*Старосна граница за патничко осигурување – 70 години

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на