header image

Имотно

Купете имотно осигурување или било кој друг вид на осигурување од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје, во соработка со Кроација Осигурување / Неживот.

Сочувајте ја вредноста на имотот што со години трпеливо го создавате!

Вашиот дом е Ваша животна инвестиција!

 • За заштита и сигурност на Вашиот дом имате можност да купите Полиса за осигурување од пожар и други опасности или Полиса за домаќинско осигурување со кои се обезбедува заштита од следните ризици во зависност од одбраниот пакет:
  • Пожар;
  • Поплава, порој и високи води од атмосферски влијанија;
  • Излевање вода од водоводни, канализациски и топловодни и топловодни инсталации;
  • Одговорност кон и од трети лица;
  • Провална кражба и разбојништво;
  • Кршење стакло на врати и прозорци на станбениот објект;
  • Трошоци за нушно сместување;
  • Удар од гром;
  • Експлозија;
  • Луња, град;
  • Паѓање на воздушни летала;
  • Манифестација и демонстрација;
  • Удар на моторно возило во домот;
  • Снежна лавина;
  • Лизгање и одронување на земјата;
  • Излевање вода од аквариум;
  • Тежина на снег;
  • Вандализам;
  • Излевање вода од аквариум;
  • Земјотрес.

Трошоците за осигурување се незначителни во споредба со трошоците кои ќе морате сами да ги платите во случај да настане штета на вашето домаќинство.

Дознајте повеќе за овој вид на осигурување во нашите филијали и или преку 24/7 Контакт Центарот на 02/3100 109 и погрижете се вашиот дом да биде безбедно катче за семејството и во иднина.

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на