header image

Од незгода - Несреќен Случај

Купете осигурување од незгода (несреќен случај) или било кој друг вид на осигурување од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје, во соработка со Кроација Осигурување / Неживот.

 • Полисата за осигурување од незгода е дел од кредитната пакет понуда на Стопанска Банка - потрошувачки кредит со вклучено осигурување од незгода со премија во износ од 400 или 600 денари.
 • Со секоја полиса за осигурување од незгода следува ваучер за попуст во износ од 400 или 600 денари за купување на друго неживотно осигурување преку Банката.
 • Покриени ризици со полиса за осигурување од несреќен случај во пакет со потрошувачки кредит:
  • Смрт поради несреќен случај;
  • Инвалидитет.
 • За несреќен случај-незгода се смета секој ненадеен и од волјата на клиентот независен настан кој дејствувајќи од надвор и нагло врз телото на осигуреникот, има за последица негова смрт, целосен или делумен инвалидитет кое бара лекарска помош:
  • Сообраќајна незгода;
  • Кршење на коски;
  • Удар на електрична струја и гром;
  • Паѓање, лизгање;
  • Каснување од животни;
  • Изгореници и др.

Осигурувањето од незгода може да го добиете во било која од филијалите на Стопанска банка или преку 24/7 Контакт Центарот на (02) 3 100 109.

*Старосна граница за осигурување од незгода – 70 години

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на