header image

Контакт информации

Мирјана Трајановска
Сениор Директор за ликвидност и финансии
e-mail: mirjana.trajanovska@stb.com.mk

Сашо Радевски
Заменик Директор на Сектор за средства и ликвидност
Тел. 02 3295-108
e-mail: saso.radevski@stb.com.mk  


Дирекција за тргување

e-mail: devizen.pazar@stb.com.mk

Стојан Донески
Дилер
Тел. 02 3295-109
e-mail: stojan.doneski@stb.com.mk

Елена Кузмановска
Дилер
Тел. 02 3295-107
e-mail: elena.kuzmanovska@stb.com.mk

Анета Нестороска
Дилер
Тел. 02 3295-103
e-mail: aneta.nestoroska@stb.com.mk

Ангелина Пљачковска
Дилер
Тел. 02 3295-102
e-mail: angelina.plackovska@stb.com.mk


Дирекција за работа со ХОВ

e-mail: broker@stb.com.mk
e-mail: custodysb@stb.com.mk

Катерина Илиќ Нонкуловска
Директор на Дирекција за работа со ХОВ
Лиценциран брокер и инвестиционен советник

Тел. 02 3295-407
e-mail: katerina.nonkulovska@stb.com.mk

Емилија Вукичевиќ
Лиценциран брокер и Инвестиционен советник
Тел. 02 3295-405(6)
e-mail: emilija.vukicevic@stb.com.mk

Елисавета Поповиќ
Лице одговорно за чување на хартии од вредност
Тел. 02 3295-356
e-mail: elisaveta.manakovska@stb.com.mk


 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на