TOPSI - БАНКА ЗА МЛАДИ

Со отворањето сметка во Стопанска банка го добиваш TOPSI пакетот со сите негови поволности.

Платежна сметка БЕЗ трошоци за месечно оддржување само за корисниците на ТOPSI кои не се во работен однос. Отварањето на платежна сметка е без никакви трошоци, во брза и едноставна процедура која се извршува во сите филијали на Банката.

Повеќе информации за сметките можете да најдете на нашата веб страница

Со i-bank услугите твојата Банка е секогаш со тебе. Добиј пристап до сите алтернативни канали: електронско, мобилно, телефонско и АТМ-банкарство на брз, едноставен и безбеден начин без потреба од инсталација. 24/7 Пристапот до i-bank услугите е бесплатен додека за реализирање на трансакции Банката издава OTP токен за потпишување налози.
Со направени 10 трансакции во првите шест месеци на кој било од овие алтернативни канали OTP токенот го добиваш бесплатно (во спротивно, Банката наплаќа еднократен надомест за OTP токен во износ од 300 денари)

 

Повеќе информации за i-bank услугите се достапни нашиот сајт.

TOPSI Pay – брзи плаќања достапни 24/7 само на m-banking од Стопанска банка АД – Скопје. Видео приказ на услугата на овој линк.
Активирај ја услугата TOPSI Pay достапна на најновата верзија од мобилната апликација #mbankingstb и контактите од телефонот или од Facebook поврзи ги со апликацијата. Сите контакти и пријатели кои исто така ја имаат активирано TOPSI Pay на својата апликација ќе ти бидат достапни за брзи плаќања.
Дополнително, со TOPSI Pay можете да поделите сметка помеѓу повеќе пријатели, можете да оставите коментар за плаќањето, може да побарате да ви биде платено од некој пријател со коментар за што и на тој начин постојано да одржувате чиста сметка за долга љубов.
Повеќе информации за TOPSI Pay се достапни на нашата веб страница.

Поради големиот интерес, иако TOPSI Pay беше развиен по препорака и по барање на TOPSI клиентите, сервисот е достапен за сите клиенти на Банката, корисници на m-banking апликацијата.

Со TOPSI пакетот добивате бесплатна TOPSI MasterCard дебитна картичка со меѓународна важност, бесконтактна функција и сертификат за безбедно користење за интернет купувања било каде во светот.

Бесконтактната функција на картичката ви овозможува кога ќе посакате да правите навистина Кул трансакции, само со допир на картичката до ПОС терминалот, а за сите трансакции до 2.000 денари и без внесување на ПИН код.

Повеќе информации за картичките се достапни на нашата веб страница.

TOPSI - ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ

Основниот пакет TOPSI постојано со нови придобивки.