ШТО ТИ НУДИ ТОПСИ?

TOPSI - банкарски пакет за млади! Екслкузивно може да го користат лица на возраст до 28 години и нуди бесплатна картичка, трансакциска сметка и 24/7 online пристап. Топ, нели?

Како да станеш TOPSI? Аплицирај или во една од нашите филијали бесплатно отвори сметка со пристап до i-bank услугите, симни ја m-banking мобилната апликација и веднаш можеш да ги користиш сите придобивки.