Ме примија на факултет

Важно ми е да се концентрирам на испитите, без да се грижам и чекам во ред со уплатниците за семестар, за полагање или другите трошоци за моето студирање. Важно ми е мојата Банка да биде 24/7 покрај мене и да ми понуди online финансиски услуги што ќе ми се поддршка при студирањето – за книги, за школарина, за дополнителни курсеви и сл.

топси основен пакет
Ме примија на факултет

Сакам да се дружам со колегите од факултет - заедно да се обидеме, да видиме и да направиме нови работи. Сакам да уживам во финансиската слобода да купувам online oд било каде во светот, да користам попусти и добри зделки. Важно ми е мојата Банка да ми понуди и повеќе од тоа што го очекувам.

топси основен пакет