КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Генерален Директор за корпоративно банкарство

Член на Управен Одбор

 

Theodoulos SkordisТеодолус Скордис


Датум на раѓање:

06.10.1958 година

 

Образование

Дипломиран економист, Аристотел Универзитет, Солун, Правен факултет, Економски & политички науки – Економска школа (1976-80год.)

Магистратура по економија, (Применета економетрика) Лондонски универзитет – Биркбек Колеџ (1981-83год.)

 

Семинари и обука

Систем за финансиско управување (FAMAS), Ернст & Јанг 1989 година

Кредитна анализа, Обука на Euromoney 1991 година

Управување и стратегии за корпоративно финансирање, Беркли Универзитет, Калифорнија, 1994 година

Управување со девизен и кредитен ризик, Универзитет Пиреа, 1995 година

Синдикални кредити, Обука на Euromoney, 1999 година

 

Сегашно работно место

2010 - Стопанска банка АД – Скопје, Генерален директор за корпоративно работење

 

Работно искуство:

1984 – досега Национална банка на Грција

2009-2010, Стопанска банка АД - Скопје, Сектор за изготвување на кредитни предлози, Директор за кредитен ризик

2006-2009, Стопанска банка АД - Скопје, Директор на Сектор за кредитирање

2004-2006, НБГ, Бизнис Центар A2 (Големи компании), Директор за односи со клиенти

1999- 2004, НБГ, Бизнис Центар A2 (Големи компании), Советник за изготвување на кредитни предлози

1986-1999, НБГ, Сектор за физибилити студија во регионалната администрација на Северна Грција-Виш аналитичар

1984-1986, НБГ, Филијала Неапол 224, Помлад референт

1983-1985, Центар за планирање и економско истражување, Атина (ЦПЕИ), како економски експерт за креирање и воведување на макро економетриски модел за краткорочни цели на економската политика, во рамките на потребите на ММФ и ОЕСР.

 

Останати активности

1992-2005, Инструктор во Секторот за обука и образование на НБГ по курсевите:
     - Кредитни / финансиски анализи,
     - Монетарен систем,
     - Применети кредитни практики

2009 - Меѓународен совет на инвеститори, Скопје, Асоцијација на странски инвеститори, член на УО.