КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

КОНТАКТ

СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

КОНТАКТ ЦЕНТАР – ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ
Тел. +389 (0)2 3100-109
e-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

ЦЕНТРАЛА НА БАНКАТА
11 Октомври, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
П.Ф. 582

Тел. +389 (0)2 3295-295
Факс +389 (0)2 3114-503
телекс

CABLE: STOPBANKA
SWIFT CODE: STOBMK2X
REUTERS DEALING CODE: SBRM
REUTERS MONITOR PAGE: SBMA