КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Генерален Извршен Директор и

Претседател на Управен ОдборДиомидис Николетопулос


Образование:

 

Магистер по маркетинг менаџмент, Универзитет Дерби, Англија

Универзитет за економија и бизнис, Атина (Бизнис Администрација)
Бројни семинари (банкарство, ревизија сметководство, менаџмент, маркетинг итн.)


Работно искуство:

 

- 2013 – сега Стопанска банка АД - Скопје - Членка на NBG Групацијата, Генерален Извршен Директор, Претседател на Управен Одбор, 2009 – 2013 Стопанска банка АД - Скопје – Членка на NBG Групацијата, Заменик Генерален директор за финансии и оперативни работи и банкарство на мало, член на Управен Одбор

- 2007 – 2008 Аспис банка, Генерален Директор – Финансиски директор Раководител на сектор за Финансии и административна работа, сектор за наплата и однос со инвеститори. Член на комитети на Банката на менаџерско ниво (Извршен комитет, АЛКО, Инвестиционен комитет, Комитет за проблематични кредити, Комитет за контрола на трошоците и сл.)

- 2006-2007 ЕФГ Еуробанк, Заменик Генерален директор – Раководител на Финансиските услуги на групно ниво (Финансии, сметководство и даночна политика, групациски извештаи - управување со информациони системи и вредности, групни политики и контроли, корпоративно управување)

- 2000 - 2006 Лаики банка (соработник во HSBC), Сениор директор – Генерален Директор за финансии. Раководител на финансии, сметководство и даночна политика, управување со информациони системи, административно работење, ликвидност, маркетинг, човечки ресурси, подружницата за животно осигурување и членство во бројни комитети на Банката на менаџерско ниво (кредитен одбор, АЛКО, одбор на сениор менаџери, инвестициски одбор, одбор за управување со IT, одбор за наплата и управување со трошоците и сл.)

- 1990-2000 KPMG, Ревизор – Раководител на банкарски сектор. Долгогодишно искуство во водечката ревизорска и консулстантска глобална компанија вклучена во бројни проекти за ревизија, консалтинг, преземање и спојување на компании и сл.

 

 

Професионални и останати активности:

 

- Член на Стопанска комора

- Член на Институт за овластени сметководители

- Јазици: Грчки, Англиски