КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

УСЛОВЕНИ ДОЗНАКИ

 

· Можност за извршување на условени дознаки со враќање на ист износ, исклучиво преку контокорентни банки на СБ

 

ПРОВИЗИЈА:

 

- 0.37% од износот на дознаката минимум МКД 1.100.00