КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ДОКУМЕНТАРНИ ИНКАСА (ДОКУМЕНТИ НА ОТКУП)

 

· Квалитетна обработка на увозни и извозни:

- менични инкаса

- документарни инкаса

 

·Правовремено извршување на плаќањето/наплатата по инкасата

 

ПРОВИЗИЈА

 

- Авизирање на документарно инкасо 0.22% од износот минимум МКД 1.200.00

- Авизирање на менично инкасо 0.22% од износот минимум МКД 1.200.00

- Наплата на инкасо 0.10% од износот минимум МКД 400.00

- Плаќање на инкасо

- ЕУР 1-50.000.00 0.27%

- ЕУР 50.001.00- 100.000.00 0.25%

- ЕУР 100.001.00-500.000.00 0.20%

- над ЕУР 500.001.00 0.17%

минимум МКД 250.00

- Протестирање на инкасо 0.50% од износот минимум МКД 3.000.00 плус нотарски трошоци

- Врачување на документи без плаќање МКД 1.200