КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Кредитни картички за население

 

ПРЕГЛЕД НА КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА

со важност од 01.01.2019

Категорија на клиенти

Клиенти со плата во СТБ

Останати клиенти

Валута

МКД

МКД

Номинална годишна каматна стапка

9.45% 
10.50%