КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Дозволено пречекорување по тековна трансакциска сметка за население

 

КАМАТНИ СТАПКИ НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТЕКОВНA ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКA ЗА НАСЕЛЕНИЕ

со важност од 01.01.2014

Категорија на клиенти
Номинална годишна каматна стапка
* иматели на тековна трансакциска сметка во СБ (домашни и странски физички лица)
* стечајни работници
11,25%
* лица вработени во Јавниот Сектор
* вработени во компании до 250 вработени и кои платата ја примаат преку тековна трансакциска сметка во СБ
* пензионери
10,13%