Каматни стапки

 

Годишната стапка на вкупните трошоци ги вклучува износот на главницата, каматата како и износот на пресметаните административни трошоци!

 

Референтни каматни стапки за кредити и депозити.

 

 

Каматни стапки за население

 

Кредити за население

Каматните стапки за кредитите може да ги погледнете тука.

 

Кредитни картички

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

 

Депозити за население

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

Модел за утврдување на променливи каматни стапки тука.

 

Каматни стапки за правни лица

 

Кредити за правни лица

 

 

Депозити за правни лица

Каматните стапки може да ги погледнете тука.