e-com image

Каматни стапки

 

Годишната стапка на вкупните трошоци ги вклучува износот на главницата, каматата како и износот на пресметаните административни трошоци.

 

Каматни стапки за население

 

Кредити за население

Каматните стапки за кредитите може да ги погледнете тука.

 

Кредитни картички

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

 

Депозити за население

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

Модел за утврдување на променливи каматни стапки тука.

 

Каматни стапки за правни лица

 

Кредити за правни лица

 

 

Депозити за правни лица

Каматните стапки може да ги погледнете тука.