КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

20.03.2019

 

 

Соопштение за водење сметки на пензионери

 

Ве известуваме дека Стопанска банка АД-Скопје, почнувајќи од 01.04.2019 врши промена на надоместокот за месечно водење на трансакциски и штедни сметки на пензионери, при што истиот ќе се наплатува во износ од мин. 15,00 ден, максимум 25,00 ден во зависност од бројот на извршени трансакции во текот на еден календарски месец. За детален увид во актуелните надоместоци, обратете се во Филијалите на Банката, во 24/7 Контакт центарот на (02) 3100-109 или на официјалната тарифа објавена на веб страницата на Банката (тарифна точка 57.50). Како клиент на Банката го задржувате своето право и можност да го уредите или измените деловниот однос со Банката за што може да добиете совет и насоки од одговорните лица во нашите филијали.

 

Стопанска банка АД - Скопје

75 години на ваша страна