КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

03.01.2019

 

Соопштение за исплата на пензии од 1-ви февруари 2019 год.

 

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека со почеток од 1-ви февруари 2019, Стопанска банка АД – Скопје почнува да врши исплата на пензиите на првиот работен ден во месецот за оние пензионери кои својата пензија ја примаат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија (ПИОМ), на нивна денарска сметка во Стопанска банка АД-Скопје.  

Воедно, Ве потсетуваме за поволностите кои ги добиваат сите пензионери кои својата пензија ја примаат на сметка во Стопанска банка АД – Скопје, вклучително:
-    Бесплатна VISA/Master дебитна картичка поврзана со трансакциската сметка, со која може да се подигне пензијата
-    10% намалување на променливите каматни стапки и можност за фиксна стапка, кај одредени кредитни производи
-    Можност за дозволено пречекорување
-    Повисоки каматни стапки до 0.2 п.п. за орочениот депозит МОЈ ПЛАН во однос на редовните каматни стапки
-    24/7 бесплатен пристап и увид во трансакциска сметка како и можност за плаќање преку интернет.

За повеќе информации, обратете се во Филијалите на Банката или во 24/7 Контакт Центарот (02) 3100 109.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна