КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

 

13.04.2017

 

Потрошувачки кредит со 2 години гарантирана каматна стапка

 

Почитувани клиенти,

 

Потрошувачкиот кредит од Стопанска банка е еден од најпопуларните производи и како таков постојано го подобруваме согласно пазарните потреби. Во периодот од 01.04.-30.06.2017 Банката за сите одобрени барања обезбеди 2 години гарантирана каматна стапка во износ од 6% годишно како и 100% ослободување од административните трошоци.


На тој начин, клиентите кои сакаат да поднесат барање за нов кредит до 15.000евра без обезбедување или да рефинансираат постојни кредитни производи од Банката или од други банки во РМ можат да добијат кредит со еднакви месечни рати во првите 24 месеци и подобро да го планираат семејниот буџет.

Дополнителна предност во процесот на аплицирање и одобрување имаат клиентите кои платата ја добиваат преку Стопанска банка, односно се дел од Плата+ семејството на клиенти.

 

Барање за кредит може да се поднесе преку:

  • филијалите на Банката
  • 24/7 телефонскиот сервис АлоКредит - 15110
  • 24/7 интернет сервисот apply.stb.com.mk 

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна