КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

22.02.2019

 

Стопанска Банка АД Скопје, членка на  НБГ - најголемата финансиска групација  во Југоисточна Европа објавува:

 

О Г Л А С И за прием на работници во Скопје: 

Администратор на бази на податоци и апликации и Аналитичар / програмер во Сектор за информатичка технологија

(2 работни места)

 

 

Кандидатот за позицијата Администратор на бази на податоци и апликации треба да ги исполнува следните квалификации:

 • Искуство во дизајн, имплементација и одржување на бази на податоци на Microsoft SQL Server, вклучувајќи и безбедност, изработка на извештаи, процедури, решавање на проблеми со апликации и интерфејси, поддршка на крајни корисници.
 • Познавање на системска администрација на Microsoft платформа, Linux/Unix како и на повеќе различни бази на податоци ќе се смета за предност
 • ВСП – факултет за информатичка технологија или електротехника
 • Работно искуство од најмалку 2 години
 • Одлично познавање на англиски јазик (поседување на соодветен сертификат за IELTS, TOEFL ќе се смета за предност)

 

Кандидатот за позицијата Аналитичар / програмер треба да ги исполнува следните квалификации:

 • Познавање и/или искуство во развој на софтвер со помош на Microsoft Visual Studio во програмските јазици VB.NET или C#
 • Познавање на работа со бази на податоци (пожeлно Microsoft SQL Server)
 • Познавања од администрација на веб сервиси (MS IIS) и оперативни системи (Windows клиент/сервер), мрежни уреди, свесност за сигурносни контроли (криптографија, антивирус, firewall, итн.)
 • Ке се смета за предност познавање на Microsoft .NET за развој на Web и Desktop апликации, ASP.NET, Win Forms, WCF, WPF, HTML, CSS, MVC, JavaScript, IIS, Git, TFS, COM+, PKI, итн.
 • ВСП – факултет за информатичка технологија или електротехника (поседување на соодветни сертификати ќе се смета за предност)
 • Со или без работно искуство
 • Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик

 

Лични карактеристики на кандидатите:

 

 • Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи
 • Тимски дух, позитивен став и однесување
 • Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
 • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
 • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

  

Работното време е  8 часа дневно или 40 часа неделно. Работното време е со почеток од 8.00ч до 9.00ч и крај од 16.00ч до 17.00ч. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

 

Ве молиме Вашето CV (кратка биографија) на англиски и македонски јазик да го доставите на нашата веб страница, преку e-mail:human.resources@stb.com.mk, или во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје со назнака за кое работно место аплицирате. Лице за контакт, Даниела Радевска, тел.02/3295-277.

 

Аплицирајте најдоцна до 04.03.2019г. Банката ќе изврши избор во законскиот рок, согласно бројот на пријавени кандидати. Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.

 

Со почит,

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна