КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

22.06.2018

 

 

Воведување на надоместоци на девизни сметки на правни лица

 

 

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 01.07.2018 година Стопанска Банка АД – Скопје (СБ) воведува надоместоци на девизни сметки на правни лица-резиденти и нерезиденти. и тоа:

1. Водење на сметка

-      за клиент во СБ резидент, износ од 25 денари( на месечно ниво по сметка)

-      за клиент во СБ нерезидент, износ од ЕУР 5( на месечно ниво по сметка)

2. Затварање на сметка

-      за клиент во СБ резидент, износ од 500 денари

-      за клиент во СБ нерезидент, износ од ЕУР 20

3. Анализа на документи за идентификација на клиент нерезидент правно лице ЕУР 25

4. Активирање на блокирана сметка на нерезидент правно лице ЕУР 10

 

Наплатата се врши согласно Тарифата за правни лица (тарифна ставка 1.34;1.35; 1.36 i 1.37 од Тарифата за правни лица)

 

За детален увид во актуелните надоместоци обратете се во Филијалите на Банката, во Контакт Центарот на (02)3100-109 или на официјалната тарифа објавена на веб страницата.

 

Стопанска банка АД - Скопје