КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Меѓународна поштенска упатница

Врз основа на договор склучен со Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта” Скопје, СБ може да прифати уплати на девизен депозит - промет направен со меѓународни поштенски упатници, од земји со кои “Македонска пошта “ има склучено договор за исплати по меѓународни поштенски упатници (Словенија во ЕУР, Хрватска во ЕУР, Турција во USD)

Провизија
-0.50% од денарската противвредност минимум МКД 100.00 по купон