Кредитни картички

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

VISA Zero - кредитна картичка

 

За поднесување барање преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 

VISA Zero е првата кредитна картичка во Македонија со 0% каматна стапка  - ЗАСЕКОГАШ! Ставете крај на Вашите грижи за каматата на кредитните картички и отплаќајте со 0% каматна стапка – засекогаш!

 

Промотивно

 

ПРОМО КЕШ ВИКЕНД

ПРОМОЦИЈАТА ПРОДОЛЖУВА! Корисниците на Visa/MasterCard кредитните картички на Стопанска банка секогаш добиваат повеќе. И во оваа година СБ ја продолжува промотивната понуда со можноста за подигнување на готовина без провиција во текот на последните викенди од секој месец во 2018 г. Промотивната понуда важи само за подигнувањето на готовина од банкоматите на Стопанска банка.

 

Месец Промо Викенд
Јануари 26.01 - 28.01.2018
Февруари 23.02 - 25.02.2018
Март 30.03 - 01.04.2018
Април 27.04 - 29.04.2018
Мај 25.05 - 27.05.2018
Јуни 29.06 - 01.07.2018
Јули 27.07 - 29.07.2018
Август 24.08 - 26.08.2018
Септември 28.09 - 30.09.2018
Октомври 26.10 - 28.10.2018
Ноември 23.11 - 25.11.2018
Декември 28.12 - 30.12.2018

 

 

ПРЕДНОСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ

0% каматна стапка за целото времетраење на користењето на VISA Zero кредитната картичка.

-  Максимален кредитен лимит од 50,000 МКД.
-  Најниска месечна отплата од само 3%, со можност за бесплатен траен налог или преку i-bank каналите на СБ.
-  Moжност за плаќање на рати кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места.
-  Современа бесконтактна картичка со која брзо, лесно и безбедно ги извршувате сите плаќања во земјата, во странство и на интернет, без провизија.

Кредитните и дебитните картички на Стопанска банка се први картички во РМ што го имаат 3D Secure стандардот (VbV и MC SecureCode), кој овозможува извршување трансакции на интернет со високо ниво на безбедност насекаде во светот. Дознајте повеќе за предностите на VCAS 3D Secure на следниов линк.

Можност за бесплатна достава на месечниот извод на e-mail.

Без трошоци за предвремена отплата, без трошоци за аплицирање, без жиранти, без административна забрана и без меница.

Рок на плаќање
До 15 дена – од денот завршувањето на кредитниот циклус

ГОДИШНО ЧЛЕНСТВО
Годишна членарина од 1.980 МКД за сите клиенти.
 

Репрезентативен пример:
-  Кредитен лимит: 50.000 МКД
-  Вкупен износ на купувања со VISA Zero кредитна картичка: 50.000 МКД
-  Месечна отплата на 3% од потрошениот износ (1.500 МКД)
-  Фиксна каматна стапка: 0%
-  Годишна членарина: 1.980 МКД
-  Вкупен износ на камата за 12 месеци: 0 МКД

ПОДИГНУВАЊЕ ГОТОВИНА
ПРОВИЗИИ ЗА ПОДИГАЊЕ ГОТОВИНА ВО МРЕЖАТА НА СБ
- Од шалтери: 5% од износот на трансакцијата, но не помалку од 100 денари
- Од банкомат: 2% од износот на трансакција + 100 денари

 

ПРОВИЗИИ ЗА ПОДИГАЊЕ ГОТОВИНА НА БАНКОМАТИ И НА ШАЛТЕРИ НА ДРУГИ БАНКИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО
- 100 денари фиксен износ + 3% од износот на трансакцијата
 
 МОЖНОСТ ЗА КУПУВАЊЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА
- Можност за купување на еднакви месечни рати кај повеќе од 1.000 трговци, партнери на Стопанска банка (Нептун, Техномаркет, АМЦ, Пеко, Студио модерна, СЕТ, Симпо и многу други)
- Можност за купување на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 24, 36 и 48 рати во зависност од договорот со трговецот
- Вкупниот износ на трансакцијата на рати треба да е во рамки на кредитниот лимит што е на располагање, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 3% од достасаната рата
- Само кај тие трговци што склучиле договор за соработка со СБ за плаќање на рати без камата 

КРЕДИТНИ КРИТЕРИУМИ
- Физички лица, државјани на Р.Македонија
- Возраст на корисникот: од 20 до 67 години на денот на аплицирање
- Минимално месечно примање – 8.100 МКД

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
- Пополнета апликација

- За клиенти што земаат плата/пензија во СБ, извод од трансакциска сметка за последните три месеци и важечка лична карта

- За клиенти што не земаат плата во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените кои платата не ја примаат во СБ и работат во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последниот месец.

- ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ - Барање и согласност за рефинансирање на долгот; 2 последни извештаи за кредитната картичка чијшто долг се рефинансира и фотокопија од лична карта на лицето чијшто долг се рефинансира.

- Друга документација по барање на банката.

ИНФОРМАЦИИ

Обратете се во Контакт Центарот на Стопанска банка 02/3100-109 во било кое време во денот 24/7 за информација во врска со картичката, како и за сите случаи на губење или кражба на картичката.

АПЛИЦИРАЊЕ

- Аплицирајте онлајн тука.

- Аплицирајте телефонски на 15 110

- Аплицирајте во најблиската филијала, со отпечатена и пополнета апликација.
 

КАРАКТЕРИСТИКИ

За интегриран преглед на карактеристиките на VISA Zero кредитна картичка притиснете тука.