header image

Кредитно - Животно (Ризико)

Отсега – Купете Ризико кредит - кредитно животно осигурување од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје, во соработка со Уника Лајф.

 • Полисата за животно осигурување е дел од кредитната пакет понуда на Стопанска Банка:
  • Станбен кредит со вклучено животно осигурување;
  • Потрошувачки обезбеден кредит со вклучено животно осигурување
  • Потрошувачки необезбеден кредит со вклучено животно осигурување (над 5000 ЕУР)
 • Полисата за животно осигурување овозможува осигурително покритие за подмирување на преостанатиот кредитен долг во случај на несакан настан:
  • Смрт како последица од болест или несреќен случаj;
  • Трајна целосна работна неспособност како резултат на несреќен случај
 • Eдноставен начин на плаќање, со две можности за плаќање:
  • Со траен налог, на месечни рати
  • Со еднократно плаќање на животното осигурување од самиот кредит, при што се  добива дополнителен попуст на премијата на животното осигурување
 • Добивате намалена каматна стапка на кредитот, која Банката ја дава за стимулирање на кредитното животно осигурување
 • Со ова осигурување се добива кредитна заштита која значи дека во случај на немил настан (смрт или траен инвалидитет) на осигуреното лице – фамилијата не ги наследува кредитните обврски по основ на кредитот
 • Полисата ја издава осигурителната компанија УНИКА Лајф која е дел од УНИКА групацијата со седиште во Виена. УНИКА е најголема осигурителна компанија во Австрија и една од најголемите осигурителни групации во југоисточна Европа, со повеќе од 200 години искуство во осигурувањето и е присутна со свои осигурителни компании во 18 држави во Европа.

Посетете ја најблиската филијала на Стопанска Банка или едноставно јавете се на телефонот 15 110, или во било кое време од денот на 02/3100 109 и информирајте се за износот на премија која зависи од одговорите во здравствениот прашалник за кредитното осигурување.

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на