КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН, ТРОШОЦИ И ПРОВИЗИИ

 

Плаќањата преку e-banking системот за физички лица на сметки во Банката се БЕСПЛАТНИ.

 

 

  начин на плаќање

од понеделник
до петок

сабота провизија
Кон други банки 1 МИПС од 07:45 до 16:20 часот /
 110,00 денари                    
2 КИБС до 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 9,00 денари                    
2 КИБС над 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 12,00 денари                    
Кон СБ 3 Интерен од 07:45 до 18:00 часот од 07:45 до 13:00 часот  Без провизија 
Надоместокот за издавање/реиздавање на OTP токен
Без провизија доколку клиентот направи 10 трансакции во првите 6 месеци. Во спротивно ќе биде наплатен износ од 300денари