КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

 

i-Bank услугите на Стопанска банка Ви овозможуваат, 24 часа секој ден на брз, ефикасен и безбеден начин да ги користите банкарските производи и услуги по електронски пат преку широка палета на функционалности:

 

Следење на состојба на Вашите сметки и производи;

- Следење на дневни трансакции

- Увид и превземање на изводи

- Плаќање на вашите девизни и денарски сметки:

ПП30 налози

ПП50 налози

ПП53 налози

Девизни трансфери

Менувачко работење

Уплати за режиски трошоци

Уплати на кредитни производи во СБ

Брзи трансфери преку Topsi Pay сервисот

24/7 трансфери кон сметки на физички лица во СБ