КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Сонуваме.Менуваме

 

Промоција на песната Земја - Сонуваме.Менуваме

 

 

Кепсер

 

 

Ташко

 

 

Никола и Илина

 

 

Филип

 

 

Александар