КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Генерален Директор за банкарство на мало

Член на Управен Одбор

 


Милица Чапаровска - ЈовановскаДАТУМ НА РАЃАЊЕ:

02.08.1961 година

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

MBA кандидат, Економски факултет, Универзитет Љубљана, Словенија

 

СЕМИНАРИ И ОБУКА

Учествувала во разновидни семинари за банкарство на мало, управување со картично портфолио во делот на издавање и процесирање, управување со измама, со проблематични трансакции, кредитирање, штедење, персонално банкарство, маркетинг комуникации и тн.

 

СЕГАШНО РАБОТНО МЕСТО

2013 - Стопанска банка АД – Скопје, Генерален директор за банкарство на мало

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Почнувајќи од Сектор за меѓународно работење се искачува по хиерархиската скала во својата професионална кариера во Банката преземајќи се повеќе активности во сферата на банкарство на мало постигнувајќи ја позицијата на Генерален директор за банкарство на мало и член на Управниот одбор на Банката.

1988 -1996 – Сектор за меѓународно работење

1997 - 2001 - Координатор во центарот за картично работење

2001 - јули 2009 - Директор на сектор за банкарство на мало

Јули 2009 - Септември 2013 - Директор на сектор за управување со производи

Октомври 2013 - тековно - Генерален директор за банкарство на мало и член на Управен одбор

 

Активен учесник и претседател на бројни комисии во Банката.