КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Управен одбор

Диомидис Николетопулос

Генерален Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор


Биографија

М-р Тони Стојановски

Генерален Директор за управување со ризици, член на Управен ОдборБиографија

 

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален Директор за банкарство на мало,
член на Управен Одбор

Биографија