КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 


НБГ

Најголемиот акционер на Стопанска банка АД Скопје, е најстарата комерцијална банка во Грција која управува со најголемата и најсилна финансиска групација во земјата. Националната банка на Грција (НБГ) е најстарата (основана во 1841 година) и најголемата банка во Грција според вредноста на активата, кредитите и депозитите и е лидер во најголемиот дел банкарски активности. Таа е првата финансиска групација од Грција која успешно котира на Њујоршката берза - главниот пазар на капитал во светот.

НБГ групацијата е присутна на четири континенти, при што особено е изразено нејзиното присуство на Балканот каде што ги нуди своите услуги на пазар од 60 милиони жители.

Силното регионално присуство на НБГ на Балканот ќе има клучна улога во регионалната економска интеграција и економскиот подем на овој регион и неговото приближување кон Европската Унија.

НБГ е регистрирана како акционерско друштво со седиште на централата во Атина, Eolou 86, 102 32.