КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

РЕГИОНАЛНИ БИЗНИС ЦЕНТРИ НА СТОПАНСКА БАНКА

 

Со цел да биде поблиску до своите коминтенти, Стопанска банка АД - Скопје направи реорганизација од која произлегоа 3 регионални бизнис центри кои за задача имаат да нудат финансиски совети и поддршка за бизнис заедницата во регионот во кој работат. Со висококвалификуван кадар специјално обучен за работа со мали и средни компании регионалните бизнис центри можете да ги најдете во: 


СКОПЈЕ

Централа на Стопанска банка

бул. 11 октомври бр.7, ГТЦ

Тел.: (02) 3295 555

Работно време пон - петок 08:30 до 16:30БИТОЛА

Ул. Маршал Тито б.б.

Тел.: (047) 222 247, лок.116 и 115

Работно време пон - петок 08:30 до 16:30СТРУМИЦА

ул. Ленинова бр. 19

Тел.: (043) 348 403

Работно време пон - петок 08:30 до 16:30