КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА МИКРО И МАЛИ БИЗНИСИ

 

Кредитните производи за малите и микро бизниси Стопанска банка АД – Скопје традиционално ги нуди како дел од своето корпоративно портфолио. Во последните 5 години овие производи се подобрени и разгранети да одговараат на повеќе разновидни индустриски гранки и типови на бизниси.

 

Повелете во нашите филијали и побарајте го вашиот Советник за мали бизниси. Со негова помош можете да ги искористите поволните услови и да добиете персонализирани банкарски услуги наменети само за вашиот бизнис.