КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ПЛАЌАЊА НАПЛАТИ ЗА КОРИСНИЦИ ВО СТРАНСКИ БАНКИ

 

· Ефикасно извршување на плаќањата/наплатите поради отворените сметки во СБ на повеќе странски банки

 

ПРОВИЗИЈА:

 

- 0.10% од износот на дознаката минимум ЕУР 15.00

- до ЕУР 50.00 без провизија само swift трошоци