КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

НОСТРО ДОЗНАКИ – ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО 

 

· Извршување истиот ден кога е примен налогот со датум на валута нареден ден

· Поради воспоставената широка мрежа на SWIFT - врски со банки од цел свет, се избегнуваат дополнителни трошоци од плаќањето на товар на корисникот

  Потребни документи

 

ПРОВИЗИЈА:

 

-ЕУР 1-50.000.00 0.27%

-ЕУР 50.001.00- 100.000.00 0.25%

-ЕУР 100.001.00-500.000.00 0.20%

-над ЕУР 500.001.00 0.17%

минимум МКД 250.00

- До ЕУР 50.00 без надоместок само SWIFT МКД 350